Ratimor parafínové bloky 300g Voděodolný jed na hlodavce

Kód: 17370
178 Kč 147,11 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
10.2.2023

Parafinové kostky Ratimor vynikají vysokou odolností proti vodě a vlhkosti. jed na hlodavce je určený pro použití v deratizačních staničkách. Působí proti myším, potkanům a krysám.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Jedová nástraha na hlodavce ve formě parafinovaných extrudovaných kostek přitahuje škůdce svým složením a také tím, že je ideální pro obrušování horních i spodních řezáků. Ty si myši, krysy i potkani sami intuitivně neustále obrušují, aby zabránili jejich přerůstání. Jed na hlodavce Ratimor obsahuje hořkou látku, která snižuje riziko náhodnému pozření zvířaty či dětmi. Díky parafinovanému povrchu kostky jsou velmi odolné vůči povětrnostním vlivům. Nerozpadají se ani po čase vlivem vlhkosti a změn teplot, takže je lze použít i exteriérech. Hlavní účinnou složkou Brodifakum patřící mezi antikoagulační rodenticidy. Tyto látky snižují srážlivost krve, což vede k postupnému selhání organizmu, viditelný efekt bývá zpravidla nejdříve po 4-8 dnech. Pomalý nástup je velkou výhodou. Pokud by si např. potkani si všimli, že jejich ochutnávač po snědení nástrahy okamžitě uhynul, obloukem by se jí vyhnuli. Při vrcholení účinku jedu hlodavci začnou pociťovat nedostatek vzduchu. Přirozeně se tedy vydají mimo svá skrytá obydlí na volná prostranství a tam uhynou. I to podpoří důvěru v nástrahu dalších členů kolonie. Také to usnadní odklízení mrtvých škůdců, kteří by za jiných okolností mohli uhynout na špatně dostupném místě.

Návod k použití jedu na hlodavce Ratimor parafinove bloky

Připravenou nástrahu na potkany či krysy pokládejte do deratizačních staniček na jedno místo a pravidelně kontrolujte její stav. Je-li to nutné nástrahu doplňte a odstraňujet uhynulé hlodavce.

Skladovánípřípravku ratimor parafinové bloky

Jed na hlodavce ve formě kostek uchovávejte v původních obalech, v suchých místnostech, které jsou uzamykatelné. Ať už přípravek skladujete, či jen převážíte, nechte ho odděleně od potravin, krmiv, léků. dezinfekčních prostředků, silně aromatických látek a jejich obalů.Skladujte při teplotě: min. 0 °C a max. 40 °C . Uchovávejte mimo tepelné zdroje. Přípravek skladujte mimo dosah dětí a nepoučených osob.

Složení

Účinná látka: brodifakum 0,0029 %
Pomocná látka: Bitrex : 0, 002 %

První pomoc při zasažení

V případě, že se s přípravkem správně zachází, nemůže dojít k jeho vdechnutí. Pokud k němu přesto dojde, zajistěte postiženému dostatek čerstvého vzduchu a případně konzultujte jeho stav z lékařem.
Při kontaktu s kůží nejprve sundejte kontaminovaný oděv i obuv a zasažené místoomyjte mýdlem a vodou. Zasažené místo po té 24 hodin kontrolujte.
Při zasažení očí, místo důkladně oplachujte alespoň 15 min. pod proudem vody.
Dojde-li k pozření, nevyvolávejte zvracení, aby nemohlo dojít k zvýšení vnitřního krvácení. Postiženému dejte 25 – 100 mg absorpčního uhlí a situaci konzultujte s toxikologickým informačním centrem.
Mezi podstatné a opožděné symptomy a účinky Brodifaka patří: zvýšená krvácivost a vznik vnitřních hemoargií (sraženin).V případě přetrvávání jakýchkoli obtíží, vyhledejte lékařkou pomoc.

Balení jed na hlodavce kostky

Hmotnost: 300 g

Upozornění související s bezpečností

Při aplikaci používejte ochranné pomůcky pro oči a kůži chraňte chemicky odolnými rukavicemi spolu s ochrannými oděvy.Zabraňte tomu, aby se voda z oplachování dostala do povrchových či spodních vod. Účinné složky přípravku jsou vysoce toxické pro vodní organismy. Dojde-li přesto k úniku, uvědomte o tom příslušné orgány. V případě rozsypání látky na pevnou plochu smeťte opatrně rozsypaný materiál. V případě úniku většího množství použijte piliny. Při čištění se vyhněte tvorbě prachu.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech.png

Označení rizik
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Preventivní opatření
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku.
P280 Používejte ochranné rukavice
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky a prostředky na hubení hlodavců - účinná ochrana
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: