Hroty proti holubům

Ano, máte pravdu. Nejde zrovna o nejvzhlednější (a nejhumánnější) řešení. Nad parapetem nebo římsou ale ochrannou síť proti holubům zkrátka nenatáhnete. A hroty jsou tak často jedinou možností, která vám pro boj s holuby zbývá. Dobře umístěné hroty zabrání holubům, aby dosedali na římsy a parapety domů. A vy od nich konečně budete mít klid.