Bros spray proti komárům a klíšťatům 90 ml Repelentní sprej s dlouhodobým účinkem proti komárům. klíšťatům a mouchám.

Kód: 19287
92 Kč 76,03 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
8.2.2023

Repelentní sprej poskytuje účinnou ochranu proti komárům. klíšťatům a muchničkám. Repelent ve spreji umožňuje pohotové a pohodlné použití. Může se aplikovat na kůži i na oblečení, čímž zajišťuje zesílenou ochranu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Bros spray proti komárům a klíšťatům 90 ml

Jedná se o repelentní sprej s příjemnou vůní, který účinně odpuzuje komáry dokonce i tropické komáry (po dobu až 4 h), klíšťata (po dobu až 4 hodin) a muchničky (po dobu až 8 hodin). Tento repelent můžete aplikovat na kůži i na oblečení, čímž zesílíte ochranu proti štípnutí tímto nepříjemným hmyzem a následně tak proti potencionální hrozbě nemocí přenášených hmyzem: jako je klíšťová encefalitida, meningitida, Lymská borelióza, atd.

Návod k použití

Před použitím sprej protřepte. Tekutý výrobek ve spreji aplikujte ze vzdálenosti 15 cm na oblečení a na kůži tam, kde máte místa náchylná ke kousnutí či poštípání. Při nanášení na hlavu a krk nejdříve nastříkejte na dlaně a pak na hlavu a krk rozetřete. Nenanášejte na dlaně dětem. Nepoužívejte u dětí do dvou let, nepoužívejte častěji jak 2 x denně a neaplikujte na poraněnou nebo podrážděnou pokožku. Používejte pouze v dobře větraných místnostech.

První pomoc při zasažení

Při nadýchání: odveďte postiženou osobu z místa kontaminace a zajistěte přístup k čerstvému vzduchu. Vpřípadě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.Při styku s kůží: V případě podráždění, omyjte dostatečným množstvím vody a mýdla. V případě potřebyvyhledejte lékařskou pomoc.Při zasažení očí: omyjte pod tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Při požití: nepravděpodobné vzhledem ke skupenství produktu. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladování přípravku

Chraňte před slunečním zářením, nevystavujete teplotě přesahují 50°C.

Složení Bros

Aktivní složka: DEET / N,N-diethyl-mtoluamid 15%, citriodiol 0,01%

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 3 roky od data výroby

Balení

90 ml aerosolu

Upozornění související s bezpečností

 100px-GHS-pictogram-exclam.svg100px-GHS-pictogram-flamme.svg

VAROVÁNÍ

Věty popisující druhy rizik:
H223 Hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy.– Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50oC.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Hubení a likvidace komárů a jejich larev
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: