BROS Zelená síla Repelent proti komárům a klíšťatům 90ml přírodní sprej

Kód: 19595
104 Kč 85,95 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
2.2.2023

Repelentní sprej na rostlinné bázi poskytuje dlouhodobou ochranu proti komárům, klíšťatům a černým muškám. Neobsahuje DEET.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Jedná se repelentní přírodní sprej s příjemnou svěží vůní. Odpuzuje komáry a černé mušky (po dobu až 6h), klíšťata (po dobu až 2 hodin). Díky tomuto spreji docílite zesílené ochrany proti štípnutí nebo přísátí a následně tak proti potencionální hrozbě nemocí přenášených hmyzem. Jedná se o sprej ze "zelené" řady produktů, která je založena pouze na účinných látkách rostlinného původu. Neobsahuje DEET ani jiné chemikálie. Obsahuje aloe, která dodatečně hydratuje a pečuje o pokožku. Nezanechává mastné skrvny.

Návod k použití

Před použitím sprej protřepte. Spreji aplikujte ze vzdálenosti 15 cm na oblečení a na kůži na místa náchylná ke kousnutí či poštípání. Při nanášení na hlavu a krk nejdříve nastříkejte na dlaně a následně na hlavu a krk rozetřete.                                                                                                 
Nenanášejte na dlaně dětem. Nepoužívejte u dětí mladších 3 let. Neaplikujte na poraněnou nebo podrážděnou pokožku. Používejte pouze v dobře větraných místnostech.

První pomoc při zasažení

Při nadýchání: odveďte postiženou osobu z místa kontaminace a zajistěte přístup k čerstvému vzduchu. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: V případě podráždění, omyjte dostatečným množstvím vody a mýdla. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři nádobu s produktem nebo štítek.
Při požití: nepravděpodobné vzhledem ke skupenství produktu. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladování přípravku

Chraňte před slunečním zářením, nevystavujete teplotě přesahují 50°C.

Složení

Účinná látka: Eucalyptus citriodora oil, hydrated, cyclized (EC Oil (H/C)) (Redefined from Mixture of cis- and trans-p- menthane-3,8 diol (Citriodiol)) 14,4% (14,4 g/100 g); geraniol 0,005% (0,005 g/100 g).

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 3 roky od data výroby

Balení

90 ml aerosolu

Upozornění související s bezpečností

 symbol-ghs05-100x100symbol-ghs02-100x100

NEBEZPEČÍ

Věty popisující druhy rizik:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

EUH208 Obsahuje linalool. Může vyvolat alergickou reakci.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky a postřiky na hubení klíšťat
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: