Bros spray proti komárům a klíšťatům MAX 90ml Repelentní sprej se zvýšenou dávkou účinné látky pro dlouhodobou ochranu proti komárům, klíšťatům a mouchám.

Kód: 19386
114 Kč 94,21 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
8.2.2023

Repelentní sprej se zvýšenou dávkou účinné látky poskytuje dlouhodobou ochranu proti komárům, klíšťatům a mouchám. Může se aplikovat na kůži i na oblečení, čímž zajišťuje zesílenou ochranu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Jedná se repelentní sprej s příjemnou vůní. Díky zvýšené dávce účinné látky má dlouhodobý odpuzující účinek. Odpuzuje komáry (dokonce i tropické komáry) (po dobu až 8h), klíšťata (po dobu až 5 hodin) a mouchy (po dobu až 7 hodin). Tento repelent můžete aplikovat na kůži i na oblečení, čímž docílíte zesílené ochrany proti štípnutí nebo přísátí a následně tak proti potencionální hrozbě nemocí přenášených hmyzem: jako je klíšťová encefalitida, meningitida, Lymská borelióza, atd.

Návod k použití

Před použitím sprej protřepte. Tekutý výrobek ve spreji aplikujte ze vzdálenosti 15 cm na oblečení a na kůži tam, kde máte místa náchylná ke kousnutí či poštípání. Při nanášení na hlavu a krk nejdříve nastříkejte na dlaně a pak na hlavu a krk rozetřete.                                                                                                Nenanášejte na dlaně dětem. Nepoužívejte u dětí mladších 12 let. Dětí starší než 12 let přípravek mohou používat 1 x denně a dospělí pak max. 2 x denně a neaplikujte na poraněnou nebo podrážděnou pokožku. Po návratu z venku omyjte zbytky produktu vodou a mýdlem a oblečení vyperte. Používejte pouze v dobře větraných místnostech.

První pomoc při zasažení

Při nadýchání: odveďte postiženou osobu z místa kontaminace a zajistěte přístup k čerstvému vzduchu. Vpřípadě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: V případě podráždění, omyjte dostatečným množstvím vody a mýdla. V případě potřebyvyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: omyjte pod tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: nepravděpodobné vzhledem ke skupenství produktu. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladování přípravku

Chraňte před slunečním zářením, nevystavujete teplotě přesahují 50°C.

Složení

Aktivní složka: DEET / N,N-diethyl-mtoluamid 30%, citriodiol 0,01%

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 4 roky od data výroby

Balení

90 ml aerosolu

Upozornění související s bezpečností

 100px-GHS-pictogram-exclam.svg100px-GHS-pictogram-flamme.svg

NEBEZPEČÍ

Věty popisující druhy rizik:
H223 Hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy.– Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50oC.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky a postřiky na hubení klíšťat
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: