Repelent na oděvy proti klíšťatům 90ml Hubí klíšťata, účinnost až 20 dnů.

Kód: 19367
94 Kč 77,69 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
8.2.2023

Sprej se smí aplikovat pouze na oděvy. Má dvojí účinek. Klíšťata odpuzuje, a klíšťata která se dostanou do kontaktu s ošetřeným oděvem zabije.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku bros proti klíšťatům 90ml

Repelentní postřik proti klíšťatům bros klíšťata nejen odpuzuje, ale i zabíjí. Aplikuje se jen na oděvy.

Návod k použití bros proti klíšťatům 90ml

Rovnoměrně naneste na obuv o oděv ze vzdálenosti asi 15 cm. Sprej má dlouhodobý účinek - na oblečení účinkuje po dobu až 20 dnů.

Skladování přípravku bros proti klíšťatům 90ml

Skladujte v originálních uzavřených obalech, na suchých a dobře větraných místech, oddělené od potravin, nápojů, krmiv a hnojiv. Minimální teplota skladování: + 5 °C. Skladujte mimo dosah dětí, nepovolaných osob a domácích zvířat. Přípravek by neměl být v blízkosti tepelných zdrojů ani slunečních paprsků.

Složení bros proti klíšťatům 90ml

Přípravek proti klíšťatům Bros 90ml obsahuje tyto účinné látky:

N, N-diethyl-3-methylbenzamid 20%Deltamethrin 0,025%Citriodiol 0,01%Geraniol 0,01%

Doba použitelnosti bros proti klíšťatům 90ml

Doba použitelnosti 4 roky od data výroby

Balení bros proti klíšťatům 90ml

Aerosol 90 ml.

Upozornění související s bezpečností

Sprej neslouží k ošetření kůže - je určen pouze na oděvy. Přípravek je zakázáno používat v rozporu s etiketou, k jiným účelům, jiným způsobem, či v rozporu s platnými právními předpisy.

100px-GHS-pictogram-exclam.svgsymbol-ghs02-100x100symbol-ghs09-100x100

nebezpečí

Věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50oC.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky a postřiky na hubení klíšťat
Záruka: 3 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: