Bros - spray proti mouchám a komárům 400ml Insekticidní spray proti mouchám a komárům s okamžitým účinkem

Kód: 19356
96 Kč 79,34 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
13.12.2022

Insekticidní spray s okamžitým účinkem hubící mouchy a komáry, ale také moly a octomilky. Pro použití v interiérech.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Tento insekticidní aerosol hubí mouchy a komáry, ale také dospělé moly a octomilky s okmažitým účinkem. Díky inovativní kombinaci účinných látek účinkuje i tam, kde si hmyz již vyvinul rezistenci vůči jiným dříve použivaným přípravkům. Spray slouží pro použití v interiérech.

Návod k použití

Zavřete okna a dveře. Odneste z místnosti potraviny a domácí zvířata. Před použitím protřepejte. Začněte sprejovat nejvzdálenější konec místnosti a postupně couvejte směrem k východu: Sprej držte svisle a otáčejte ho do všech směrů, včetně povrchů v blízkosti okem a míst osvětleným sluncem. Držte nejméně 1 m od stěn, textilií a nábytku. Plochu o velikosti 20  m²  (50 m³) stříkejte po dobu cca 10 sekund. Po aplikaci nechte místnost uzavřenou po dobu 15 minut a následně vyvětrejte.

První pomoc při zasažení

Při nadýchání: Zajistěte větrání čerstvým vzduchem.V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.Při styku s kůží:Kůži umyjte vodou s mýdlem. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.Při zasažení očí: Vypláchněte oči vodou. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.Při požití: V případě požití nebo v případě jiného problému vyhledejte lékařskou pomoc

Skladování přípravku

Chraňte před slunečním zářením, nevystavujete teplotě přesahují 50°C.

Složení

Aktivní složka: 1R-trans-fenothrin 0,1g/100g, prallethrin 0,09g/100g, piperonylbutoxid/PBO 0,45g100g, Obsahuje benzinovou frakci s nízkou teplotou varu.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 4 roky od data výroby

Balení

400 ml aerosolu

Upozornění související s bezpečností

 

100px-GHS-pictogram-pollu.svg100px-GHS-pictogram-flamme.svg

NEBEZPEČÍ

Věty popisující druhy rizik:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem ajinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 o C
P260 Nevdechujte aerosoly.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Hubení a likvidace komárů a jejich larev
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: