Bird Proof gel Gelová ochrana proti dosedání ptáků

Kód: 11017
744 Kč 614,88 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
8.2.2023

Vytrvalá gelová ochrana proti dosedání ptáků na římsách, komínech, či okapech. Gel je vhodný i tam, kde jsou trnové ochrany nevhodné z estetických důvodů. Bird Proof gel odpuzuje ptáky, a tak chrání váš majetek a udržuje čisté a klidné prostředí. Přípravek bez toxických složek působící až 12 měsíců po aplikaci bez ohledu na počasí.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Netoxický gel vytvářející dlouhodobou ochranu před dosedáním ptáků na římsách, parapetech, trámech a dalších vnitřních i venkovních prostorech, kde mají tendenci holubi a jiní ptáci pobývat. Po nanesení Bird Proof Gel na povrch získáte okamžitou a dlouhodobou ochranu na 12 měsíců bez ohledu na povětrnostní podmínky. Repelentní přípravek odradí od dosednutí na místo nejen holuby, ale také špačky, sýkorky, vrabce a další ptáky. Při dodržení postupu použití nemůže dojít k žádné škodě na životě živočichů. Přípravek se nesmí používat v blízkosti rybníků a vodních toků.

Návod k použití Bird Proof Gel

Než začnete repelentní gel aplikovat na plochy, důkladně je očistěte. Zabráníte tak případnému vniknutí nečistot do přípravku a následnému snížení účinnosti. K aplikaci gelu je potřeba vytlačovací pistole (univerzální pistole na silikonové gely) před použitím propíchněte hliníkovou fólii ve špičce gelu!Porézní povrchy jako je kámen nebo nelakované dřevo před aplikací ošetřte vhodným nátěrem či postřikem, který vytvoří na povrchu ochranný povlak.Při ochraně před holuby, špačky a jinými většími ptáky , odřízněte špičku na přibližně 6 cm.Při aplikaci gelu proti vrabcům stačí odříznout špičku tuby na 3 mm. Pásky neaplikujte širší než je doporučováno.Na ochranu povrchu o šířce 10 – 20 cm aplikujte 2 pruhy gelu cca 5 cm od sebeNa plochy širší než 20 cm aplikujte kratší pruhy ve vzdálenosti 5 – 7 cm od sebe nebo vytvořte několik delších rovnoběžných pásků gelu. Lze aplikovat i na menší plochy.Přípravek lze z povrchu sundat škrábáním, s pomocí rostlinného oleje či lihu. Metodu odstraňování vždy uzpůsobte vlastnostem povrchu.

Skladování přípravku

Uchovávejte v uzavřeném obalu na suchém a chladném místě místě mimo dosah dětí a dalších nepovolaných osob. Skladujte při běžných pokojových teplotách odděleně od potravin, krmiv či nápojů. Zabraňte promrznutí přípravku. Nevystavujte Bird Proof Gel slunečnímu záření ani jiným zdrojům tepla. Otevřené kartuše skladujte řádně uzavřené ve vzpřímené poloze. 

První pomoc při zasažení

V případě že dojde k vdechnutí, zajistěte postiženému dostatek vzduchu a udržujte ho v poloze, ve které může snadno dýchat. Při zasažení očí důkladně vyplachujte velkým množstvím vody po dobu 20 min. Při kontaminaci kůže proveďte důkladné oplachování postiženého místa velkým množství vody po dobu 20 min. Kontaminovaný oděv před dalším používáním vyperte a obuv očistěte. Pokud došlo k spolknutí části materiálu, podávejte malé množství vody. Nevyvolávejtezvracení, mohlo by být pro postiženého nebezpečné. Pokud zasažená osoba začne zvracet, umístěte její hlavu v nízké poloze, aby se zvratky nemohly dostat do plic. Je-li postižený v bezvědomí , uveďte ho do zotavovací polohy a vyhledejte neprodleně pomoc lékaře. V případě jakýchkoli přetrvávajících potíží taktéž navštivte doktora.

Doba použitelnosti

2 roky od data uvedeného na obalu

Balení

296ml gelu v plastové kartuši

Upozornění související s bezpečností

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci mějte na sobě ochranný oděv a pomůcky, které vás ochrání vaše oči, kůži i dýchací ústrojí. Aplikace by měla být prováděna pouze na dobře větraném místě. Gel nesmí v žádném případě uniknout do životního prostředí. Pozastavte únik látky do kanalizace, vodních toků apod. Dojde-li ke kontaminaci pevné plochy, použijte nehořlavý absorpční materiál, např.: zeminu, písek, křemelinu. Použitý materiál po té likvidujte dle předpisů. Během manipulace s repelentním gelem je zakázáno pití, konzumace potravin a kouření.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Plašiče ptáků
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: