AGRO NATURA Rock Effect - 250 ml Postřik na bázi přírodních látek s insekticidními účinky

Kód: 18136
209 Kč 172,73 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
8.2.2023

Agro NATURA Rock Effect je unikátní koncentrát na bázi přírodních látek pro zvýšení odolnosti a obranyschopnosti rostlin proti škůdcům jako jsou mšice, molice, svilušky, třásněnky, červce – puklice (v raném stadiu) a také americké padlí na angreštu a rybízu. Přípravek je vhodný pro ekologické zemědělství. Neškodí užitečným organismům.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku AGRO NATURA Rock Effect - 250 ml

Agro NATURA Rock Effect je unikátní koncentrát na bázi přírodních látek pro zvýšení odolnosti a obranyschopnosti rostlin proti škůdcům. Účinkuje na mšice, molice, svilušky, třásněnky, červce – puklice (v raném stadiu) a na americké padlí na angreštu a rybízu. Je účinný proti škůdcům na okrasných rostlinách, bylinkách, paprikách, rajčatech, okurkách, tykvích (cuketách) jádrovinách, peckovinách, jehličnatých dřevinách a chmelu.
Přípravek má kontaktní účinek s protipožerovým efektem. Účinkuje i na přezimující stádia škůdců a proto je vhodný jako preventivní postřik na jaře (aplikace únor, březen). Přípravek neškodí užitečným organismům, jeho použití je tedy ideální pro ekologické zemědělství. Další výhodou tohoto přípravku také je, že nehrozí vytvoření rezistence.

Návod k použití přípravku AGRO NATURA Rock Effect - 250 ml

Přípravek se aplikuje postřikem v období výskytu amerického padlí a škůdců (březen až září). Pro snadné dávkování použijte přiloženou odměrku. Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin. Pro optimální účinnost je nutné aplikovat při zjištění prvního výskytu škůdce. Vyvarujte se nadměrnému zvlhčení rostliny. Ochranná lhůta je 1 den. Vyhněte se aplikaci za prudkého slunce a vysokých teplot (mad 26°C) zejména ve sklenících.
250 ml balení vystačí na cca 8 - 25 l aplikační kapaliny podle typu rostliny

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku.
Při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Dopravte postiženého mimo ošetřovanou oblast. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte.
Při zasažení očí: Vyplachujte po dobu alespoň 10-15 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte.
Při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení.
Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek skladujte pouze v uzavřených originálních a neporušených obalech v chladu, v dobře větratelných a uzavřených skladech, odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, hořlavin, léků, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě 0 až +30 °C. Chraňte před vlhkem, mrazem, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Složení přípravku

Účinná látka: olej z Pongamia pinnata 868,5 g/l (cca 93,5% hmot.)

Balení

250 ml přípravku, plastová láhev s odměrkou v kartonové krabičce

doba použitelnosti

2 roky od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech a při dodržení podmínek skladování.

Upozornění související s bezpečností

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. Nejezte, nepijte a nekuřte při práci a po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a do důkladného umytí. Pracovní oděv před dalším použitím vyperte, resp. očistěte (ty OOPP, které nelze prát, důkladně očistěte) Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, vodních organismů, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a necílových rostlin.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Insekticidy proti hmyzu a dalším škůdcům rostlin
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: