Sprej na likvidaci vos a sršňů antivespe 750ml Sprej na likvidaci vos a sršní

Kód: 15074
292 Kč 241,32 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
31.1.2023

Insekticidní aerosolvý přípravek vhodný pro likvidaci vos a sršňů. Díky svému složení likviduje velmi dobře také celá hnízda. Rychlý a dlouhodobý účinek Antivespe spreje proti vosám zajišťuje kombinace insekticidních látek spolu se synergistickou složkou zvyšující jejich působení proti hmyzu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Antivespe

Sprej Antivespe působí proti vosám a sršnům díky insekticidním syntetickým látkám ze skupiny pyrethroidů. Jedná se o tetramethrin a permethrin, které jsou odvozené od přírodního insekticidu, získávaného z rostlin, např. kopretiny starčkolisté. Při kontaktu s těmito složkami vosy i sršni jsou okamžitě paralyzováni, jejich neuronová soustava je narušená a následkem toho hynou. Pro vyšší účinost je součástí složení Antivespe spreje synergista piperonylbutoxid. Přípravek je určený pro likvidaci hmyzích škůdců a jejich hnízd v interiérech, jako jsou hotely, sklady, zemědělské provozy, čekárny, apod. Není škodlivý k životnímu prostředí ani nepoškozuje ozónovou vrstvu.

Návod k použití

Likvidace vos a sršňů mimo hnízdo

Pro použití na létající vosy a sršně mimo hnízdo aplikujte přípravek ze vzdálenosti 1 metr. Nejprve řádně protřepejte obsah, následně namiřte na škůdce a stiskněte trysku po dobu 5 vteřin, ne déle. Pouze ve větších místnostech můžete postřik provádět delší dobu. Ošetření opakujte pouze jen v nutném případě. Vyčkejte 15 minut a následně důkladně vyvětrejte .

Likvidace vosích hnízd na stromech i v zemi

Aplikujete-li Antivespe na hnízdo, provádějte ošetření za nízkých teplot v brzkých ranních hodinách či v podvečer, kdy je uvnitř většina vos. Nejprve přípravek protřepejte a následně namiřte na vchod do hnízda ze vzdálenosti 2 – 3 m po dobu 2 – 4 vteřin. Přípravek vytvoří na otvoru pěnový uzávěr, který nepustí vosy ani sršně ven a zároveň udrží uvnitř většinu účinných látek, které hmyz zahubí. Přípravek naneste také na povrch hnízda, abyste zahubili vosy, které v době zásahu nebyly uvnitř. Hnízdo v zemi ucpěte zeminou nebo drnem.

První pomoc při zasažení

Dojde-li k zasažení kůže, nejprve odsraňte kontaminovaný oděv. Následně postižené místo řádně omyjte vodou a mýdlem. V případě zasažení očí, vytáhněte nejprve kontaktní čočky, jsou-li přítomny a následně oči důkladně vypláchněte. V případě přetrvávajících potíží vyhledejte lékařskou pomoc a s sebou vezměte etiketu či bezpečnostní list přípravku Antivespe. Dojde-li požití, nevyolávejte zvracení, pouze důkladně vypláchněte ústa.

Skladování přípravku proti vosám a sršním

Antivespe sprej proti vosám a sršňům skladujte v původním obalu mimo dosah dětí na chladném a dobře větraném místě. Vzhledem k tomu, že se jedná o vysoce hořlavý přípravek, uchovávejte jej mimo přímé slunce, otevřené ohniště a další tepelné zdroje.

Složení

Obsah účinných látek ve spreji na vosy a vosí hnízda ve 750 ml je:Tetramethrin 0,2%Permethrin 25/75 0,48%Piperonylbutoxid 1,2%

Balení

Aerosol v bombičce s rozprašovačem 750 ml

Upozornění související s bezpečností

Antivespe 750 ml patří mezi velmi hořlavé aerosoly. Při jakékoli manipulaci s přípravkem nekuřte, nejezte ani nepijte. Spreje neaplikujte do otevřeného ohně a dalších zdrojů tepla. V žádném případě nevystavujte teplotám nad 50 °C.

symbol-ghs02-100x100symbol-ghs09-100x100symbol-ghs07-100x100

NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H336 Může způsobit ospalost, nebo závratě
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně, nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití
P410+P412 Chraňte před slunečným zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C
P260 Nevdechujte aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné brýle.
P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad.

Doplňkové informace:
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
EUH208 Obsahuje: Permethrin. Může způsobit alergickou reakci.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na hubení vos, vosích hnízd a sršňů
Záruka: 2 roky
5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
Avatar autora | 30.5.2019
+ Opravdu jsme se minulý rok zbavili velkého roje sršňů, který se usadil v podkroví nad garáží (špatné dostupné místo). Sršně nám létali i do domu. Po aplikaci jsme měli během dvou dnů klid. Fakt účinné, ale opatrně s manipulací.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: