Imidasect ANTS 5g - gel na mravence Gel na hubení všech druhů mravenců

Kód: 15067
168 Kč 138,84 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
8.2.2023

Gelová nástraha určená k hubení všech druhů mravenců v obytných prostorech. Gel je díky obsaženým atraktantům pro mravence velice lákavý a má vysokou likvidační účinnost tím, že mravenci zanášejí jed do hnízd a roznáší je mezi ostatní jedince v kolonii. Účinkuje pozřením i kontaktně na larvy i dospělé mravence.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Imidasect ANTS je gelová nástraha určená k přímému použití proti všem druhům mravenců (mravence obecného, mravence zahradního, mravence drnového, mravence faraona). Díky obsaženým potravním atraktantům je gel pro mravence velmi lákavý. Účinná látka imidacloprid narušuje přenos nervových impulsů v těle mravenců, čímž dochází k jejich úhynu. Dělnice donášejí jed do hnízd a roznáší jej tak dále mezi ostatní jedince v kolonii. Gel účinkuje pozřením i kontaktně na larvy i dospělé mravence. Imidasect ANTS se používá k likvidaci mravenců v obytných prostorách, zejména v kuchyních dále v potravinářských provozovnách (výrobnách, kuchyních veřejného stravování, skladech, prodejnách, restauracích apod) a ve veřejných budovách (ve zdravotnických zařízeních, hotelích apod).

Návod k použití Imidasect ANTS

Ve vnitřních prostorách umisťujte gel ve formě kapek nebo tenkých linek na místa, kde se mravenci vyskytují, tj. do blízkosti cestiček mravenců, do blízkosti míst, kde vyhledávají potravu a vodu, kde pronikají do místností, nebo do blízkosti vchodů do jejich hnízd. V místech, kde je jen podezření na výskyt mravenců, nebo kde se mravenci vyskytují zřídka, umístěte gel do vhodné insekticidní staničky. Tam kde je to možné, odstraňte všechny ostatní zdroje potravy mravencům, aby mravenci ochotněji gel konzumovali.

Dávkování gelu ve vnitřních prostorech: Mravenec faraón a mravenec drnový: 1-2 kapky gelu na 1 m2. Mravenec obecný a mravenec domácí: 1 kapka gelu na 1 m jejich cestičky. Aplikované kapky gelu by měli mít asi 1 cm v průměru (přibližně 0,2g).

Dávkování gelu ve venkovních prostorech: Používejte pouze proti mravencům, kteří pronikají do vnitřního prostoru: 1 kapka gelu do blízkosti vchodu do hnízda nebo do blízkosti cestičky mravenců. Aplikované kapky gelu by měli mít asi 1 cm v průměru (přibližně 0,2g)

Neaplikujte na místa, která jsou pravidelně uklízena a při úklidu by mohl být gel zničen nebo přemístěn na místa, kde by mohl přijít do kontaktu s potravinami. Neaplikujte na místa, která jsou pravidelně omývána vodou, protože voda gel poškodí. Neaplikujte gel na místa čerstvě ošetřená postřikem insekticidy. Aplikovaný gel nepostřikujte žádnými insekticidy. Gel může poškozovat barvu textilních tkanin.

Skladování přípravku Imidasect ANTS 5g

Výrobek skladujte v těsně uzavřených původních obalech na chladném, suchém a dobře větraném místě. Vyhněte se mrazu, vysokým teplotám a přímému slunečnímu světlu. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Složení

0.01% imidacloprid, Mixture of 5-Chlor-2-methyl-3(2H)-isothiazolon and 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on < 0.002 %, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol  <0.6 %

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby

První pomoc při zasažení

Obecné poznámky: Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch. Ihned odstraňte kontaminovaný oděv. Udržujte pacienta v klidu. Udržovat tělesnou teplotu. Když je člověk v bezvědomí, uložte ho do stabilizované polohy. Monitorujte jeho dýchání, pokud je to nutné, poskytněte umělé dýchání. V žádném případě nenechávejte postiženého samého. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Po požití: Nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa vodou. Okamžitě vyhledejte lékaře a ukažte etiketu. Po vdechnutí: Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch. Po styku s kůží: hned omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. Pokožku nedrhněte. Po styku s okem: V případě zasažení očí, důkladně je vyplachujte (i v prostoru pod víčky) velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut. Nezapomeňte odstranit kontaktní čočky. Okamžitě vyhledejte lékaře

Balení

5 g gelu v tubě

Upozornění související s bezpečností

Bezpečnostní opatření:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Po práci s přípravkem IMIDASECT ANTS a před jídlem si umyjte ruce vodou a mýdlem. Neaplikujte do blízkosti nebalených potravin. Neaplikujte gel na povrchy na nichž jsou potraviny skladovány, připravovány nebo konzumovány. Během aplikace chraňte potraviny, nádobí a jídelní příbory před kontaminací gelem. Neaplikujte gel na místa přístupná dětem a domácím zvířatům. Zabraňte kontaminaci vodních nádrží a vodních toků.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na hubení mravenců v domácnosti (bytě, domě) a na zahradě
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: