PREDATOR 3D prostorový repelent proti klíšťatům a komárům 300ml Prostorový parfemovaný repelent ve spreji

Kód: 27490
407 Kč 336,36 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
2.2.2023

Prostorový a plošný parfemovaný insekticid odpuzující komáry a klíšťata, který je při přímém kontaktu paralyzuje a během okamžiku zahubí. Funguje i na jiný obtížný hmyz. Bezpečná ochrana proti hmyzu jak v interiéru tak exteriéru.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Jedná se o prostorový a plošný širokospektrální insekticid s repelentním účinkem proti komárům, klíšťatům, muchničkám, mouchám, čmelíkúm, potemníkům, molům, mravencům, štěnicím a dalšímu dotěrnému hmyzu. Určený k ošetření vnitřních i venkovních prostor.

Sprej likviduje všechna vývojová stadia komára:
- larvy a kukly (aplikujte do zahradních nádrží, barelů s vodou, pohozené pneumatiky, všude kde je možný vývoj larev).
- dospělé jedince.

Návod k použití

Sprej aplikujte rovnoměrně na celou plochu místnosti, kde se hmyz pohybuje - podlahy, záclony, závěsy,...
Venku sprejem ošetřete plochy, kde je pro vás přítomnost hmyzu nežádoucí - trávník, zídky, pergolu, stan, celty,...
Účinná látka spreje paralyzuje a hubí nejen přímým kontaktem, ale i inhalačně. Sprej má pomalý odpar, takže proti komárům chrání i po 24 hodinách po ošetření v exteriéru, proti klíšťatům až týden. V interiéru je účinek spreje výrazně delší. Po odeznění účinku je třeba aplikaci opakovat.

Dávkování a aplikace spreje

V interiéru 0,5ml / m²
V exteriéru 1-5ml / m²

Sprej po aplikaci ochrání nejen ošetřenou plochu, ale díky pozvolnému odpařování účinných látek ochrání i volný prostor v okolí ošetřených ploch. Před použitím si přečtěte návod na výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí!

Sprej je primárně určen k odpuzování a hubení komárů a klíšťat, ale zlikviduje i  pavouky, klíšťata, šváby, mravence, mouchy, komáry, ovády, vosy, sršně, škvory,...

Teréně testováno v lokalitě Soutok s náletem až 900 komárů za minutu.

Laboratorně a teréně testováno Státním zdravotním ústavem v Praze, kde byl hodnocen jako nejmodernější a nejúčinnější prostředek proti komárům.

Schválen Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátorů a léčiv pro použití v zemědělských provozech.

Účinná látka

Transfluthrine 2%, Geraniol 1%.

Doba použitelnosti

Spotřebujte do dvou let od data výroby

Balení

300ml aerosol

Upozornění související s bezpečností

NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a
jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v
poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410+412 Chraňte před slunečním

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

Doplňkové parametry

Kategorie: Hubení a likvidace komárů a jejich larev
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: