Protect revolution 2x75g K úspěšnému hubení hlodavců

Kód: 12018
Novinka
Značka: Bábolná Bio
118 Kč 97,52 Kč bez DPH
Vyprodáno
Položka byla vyprodána…

Přípravek na hubení potkanů s obsahem gelu, který je pro hlodavce neodolatelný, a podporuje konzumaci jedovaté nástrahy.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Jak působí protect revolution gel na hlodavce

Deratizační nástraha k hubení potkanů, myší a kry uvnitř budov a v jejich bezprostředním okolí.
Přípravek PROTECT® Revolution rodenticide granules je účinným deratizačním přípravkem nového složení. Potkani mají za normální situace silnou neofobii, což znamená, že jsou extrémně nedůvěřiví ke všem novým předmětům, včetně deratizačních nástrah, které se objeví v blízkosti jejich nor.
Deratizační přípravek PROTECT® Revolution obsahuje kromě vlastní nástrahy, která má podobu granulí, ještě pro potkany atraktivní gel, který je pro ně zdrojem vody. Umístění tohoto gelu do blízkosti nástrahy v tomto přípravku způsobuje, že neofobie je silně potlačena a potkani se v okolí nástrahy zdržují déle a smrtelnou dávku zkonzumují mnohem dříve. Gel, jako součást deratizačního přípravku, tak zvyšuje jeho účinnost.

Složení protect revolution

Kromě vlastní nástrahy s bromadiolonem ve formě granulí obsahuje ještě gel, který je pro potkany velmi lákavý, a navíc je pro ně zdrojem vody.

Upozornění související s bezpečností

symbol-ghs08-100x100

VAROVÁNÍ

Věty o nebezpečnosti:
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/…
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…
P401 Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
P405 Skladujte uzamčené
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad podle platných právních předpisů

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky a prostředky na hubení hlodavců - účinná ochrana
Záruka: 2 roky
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: