Jak se zbavit pavouků v domácnosti

Pavouci ( Araneae ) patří mezi členovce, mají čtyři páry nohou a jsou vybaveni chelicerami (klepítky), do kterých ústí vývod jedových žláz u některých druhů. Jedná se o druhově velmi rozmanitou skupinu pavoukovitých. Jejich tělo se skládá z hlavy a hrudi spojené hlavohrudí.
Velikost pavouků je taktéž různorodá, mezi jejich zástupci se pohybují jedinci o velikosti několik milimetrů i několik desítek centimetrů . Původní druhy žijící na území Evropy jsou obvykle velcí několik centimetrů. Podobně jako velikost i jejich zabarvení je různorodé.Většina druhů tvoří pavučiny, nejčastější mají kruhový tvar, někdy trychtýřovitý či tubusovitý.


Výskyt pavouků


Nejen v našem prostředí nacházíme pavouky tam, kde mají dostatek kořisti (hmyzu). Často se se ukrývají do temných míst,mezi rostlinami, do škvír ve zdi, v domácnosti např. do starých tiskovin, oblečení a podobně.


Rozmnožování pavouků


Tito osminožci se rozmnožují pohlavně, přičemž strategie páření se druh od druhu liší. Samičky mohou naklást až 3000 vajíček do kokonů vytvořených z pavučinových vláken. Po nakladení samičky některých druhů hynou, jiné se o vajíčka dále starají. Z vajíček se později líhnou mláďata podobná dospělcům, jen jsou menší. Po dosažení dospělosti žijí pavouci průměrně 1 až 2 roky, někteří i 20 let (sklípkani).

mladi pavouci


Jak pavouci škodí


Pavouci nejsou škůdci. Jsou užiteční, protože spoustu škodlivéhjo hmyzu zlikvidují. Přítomnost pavouků v domácnosti je ale pro většinu lidí velmi nepříjemná. Mimo to, tam, kde jsou, je obvykle přítomen i další hmyz, což snižuje komfort bydlení. Co většinu z nás rozčiluje, jsou pavučiny, kterými znečišťují stěny.
Je pravda, že některé druhy pavouků jsou jedovaté, ale vzhledem k tomu, že na našem území se přirozeně nevyskytují, je jejich napadení a ohrožení lidského života málo
pravděpodobné, nikoli však nereálné. Exotické druhy se k nám mohou dostat při transportu exotických rostlin, potravin nebo si je můžeme dovézt z dovolené v subtropech či tropech. Také je řada chovatelů exotických druhů pavouků, kterým mohou uniknout.


Čím se pavouci živí


Pavouci patří mezi predátory. Živí se především hmyzem a jinými pavouky. Některé z větších druhů konzumují i drobné savce, ptáky. K lovení používají různé strategie jako je chytání do pavučin, vrhání vlákna na kořist, napodobování či uhánění. K odhalení kořisti používají vibrace, aktivní lovci využívají bystrý zrak.

pavouk křižák se živí hmyzem

Pavouci se živí hmyzem.


Jak předejít výskytu pavouků


Do domácností se dostávají pavouci nejčastěji, když se přiblíží chladné počasí na podzim. Ze svých původních skrýší v křoví, kamení, rostlinných porostech vycházejí a míří tam, kde je tepleji. Jsou-li ve zdech různé praskliny či otvory okolo instalací, vydají se jimi dovnitř. Zabránit výskytu pavouků v domácnosti můžeme tak, že všechny otvory zakryjeme pomocí tmele, v případě oken, ventilace či komínů pomůže jemná síťovina proti hmyzu. Máme-li sítě již v oknech instalovány, je potřeba je zkontrolovat, nejsou-li v nich sebemenší dírky.


Méně osvětlení, méně hmyzu


Venkovní osvětlení bývají často lákadlem pro kořist pavouků. Používáte-li jej často a dlouho, hmyz se u něj začne pravidelně zdržovat, čímž přiláká pavouky, kteří se zde rádi usadí. Kromě absolutní tmy může být v takovém případě řešením výměna na sodíkové žárovky, které jsou pro hmyz méně atraktivní. I vnitřní osvětlení byste měli tlumit pomocí závěsů a rolet.


Úklid nejen na podzim


Jak už jsme dříve uvedli, útočištěm pavouků bývají často temná místa, hustý porost u zdí staveb apod. Jsou-li potíže s tímto hmyzem opravdu velké, měli byste zvážit přesun, popřípadě likvidaci vegetace v blízkosti budovy. Důležité je také udržovat pořádek. Nedávat prostor pro živoření jakéhokoli hmyzu, který by mohl být kořistí pro pavouky. Ke skladování věcí jsou ideální plastové boxy, do kterých se pavouci jen tak nedostanou, zatímco do kartonových krabic je to pro ně snadné. Budete-li
udržovat pořádek, pavouci se nebudou moci u vás snadno schovat a ani jejich kořist se u vás nebude mít důvod zdržovat.


Rady našich babiček jak se zbavit pavouků


Pavouci jsou dosti náchylní na některá aromata, proto se mezi radami babiček setkáváme například s recepty n a postřiky vyrobené z mátového oleje, na aplikaci citronu, cedrové kůry, eukalyptových či tabákových listů v místě jejich výskytu. Tyto metody nejsou v zásadě rizikové, vyžadují však opakování a jejich účinnost je jen částečná.
Mnozí členové hmyzího rodu reagují úprkem také na kyselinu octovou obsaženou v octu, podobně i osminozí škůdci jsou jí odpuzováni, údajně je schopna u nich vyvolat i popáleniny a způsobit uhynutí.
Známé jsou také posypy míst, kde se pohybují pavouci, křemelinovým práškem, který při kontaktu způsobuje praskliny na následky kterých hynou. Kdo má rád zvířata, si může pořídit přirozeného nepřítele pavouků – kočku, to však nedoporučujeme v místech, kde se vyskytují jedovatí pavouci.


Jak se zbavit pavouků


Někdy je potřeba hubení pavouků provést rychleji, nemůžeme si dovolit čekat, až se rozhodnou sami odejít. Není-li místnost jimi přímo zamořena, můžeme použít vysavač, ten skvěle odstraní i pavučiny. Tam, kde vysavač nestačí nebo není ho možné použít, můžeme vsadit ještě na účinnější cesty likvidace pavouků.
Přemýšlíme-li, jak se zbavit pavouků trvaleji v domácnosti či v kanceláři, kde není možné z různých důvodů využít ani jednu z výše uvedených metod, můžeme vsadit na ultrazvukový plašič pavouků a některých dalších živočichů. Je to zařízení, které při provozu vydává nepříjemný zvuk o frekvenci vnímatelné jen pro hmyz a myši. Pro většinu ostatních živočichů je tento zvuk neslyšitelný. Elektronický plašič pavouků je vhodný pro použití ve středních místnostech.


Postřiky a další cesty jak se zbavit pavouků


Zvláště pro likvidaci v uzavřených silně zamořených místnostech je vhodné použít pro úplnou likvidaci pavouků Fumigator, k jehož aktivaci potřebujete pouze vodu. Po jeho
zprovoznění se z něj začne pomalu a jistě uvolňovat dým obsahující v sobě insekticidní složku, která se v uzavřené místnosti začne dostávat i do nejmenších škvír a zákoutí, kde se pavouci často skrývají. Přípravek působí na hmyz kontaktně a umožňuje (téměř) bez námahy se zbavit pavouků.
Další možností je použití speciálního spreje na hubení pavouků.