Sada proti štěnicím výhodné balení postřiků a pastí na štěnice

Kód: 13046
972 Kč 803,31 Kč bez DPH
Skladem (> 5 ks)
Můžeme doručit do:
26.3.2019

Sada pro boj proti štěnicím obsahu je dvě 500 ml láhve postřiku Protect a 4 ks pastí Bed Moat. Ideální cenově výhodný set přípravků proti škůdcům je vhodný při likvidaci menšího počtu škůdců a stálou kontrolu výskytu. Sprej Protect působí na štěnice kontaktně a díky rozprašovači je jeho aplikace jednoduchá a bezpečná. Pasti Bed Moat, do kterých se umísťují nohy nábytků, do sebe zachytávají štěnice, které slézají nebo lezou na nábytek. Sada je vhodná proti štěnicím v domácnostech, kancelářích a dalších interiérech.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Štěnice stop sada obsahuje

1. 2 x Protect 500 ml přípravek proti štěnicím a proti blechám v plastové láhvi s mechanickým rozprašovačem; účinné látky: S – methoprén přírodní pyrethrum a piperonyl butoxid

2. 1 x Balení Bed Moat s (4 ks pastí)o vnějších rozměrech 12 cm x 12 cm a vnitřních rozměrech 10 cm x 10 cm; Výška 2,5 cm.

Charakteristika přípravku Protect 500 ml

Protect obsahuje kombinaci dvou účinných látek, které působí jak na dospělé štěnice a blechy tak i na jejich larvy. Přírodní pyrethum po aplikaci vypuzuje škodlivý hmyz z jeho úkrytů a část rovnou i zahubí. Růstový regulátor hmyzu S-methopren způsobuje zastavení růstu larválních stádií a jejich postupné uhynutí. Zasáhne-li přípravek dospělé samičky, dojde u nich k neschopnosti klást vajíčka. Pro rychlejší vstřebávání a zvýšenou účinnost obou látek obsahšuje Protect 500 ml butoxid.

Jak použít postřik Protect 500 ml

Před použitím postřiku proti štěnicím Protect důkladně protřepejte. Po té aplikujte na veškerá místa výskytu štěnic: konstrukce postelí, odchlíplé tapety, švy matrací, konstrukce nočních stolků, lišty kolem podlah a stěn, rámy dveří, místa za obrazy, prostory pod koberci, pod lištami, kolem oken a další úkryty. Na jeden m² naneste rozprašovačem asi 15 ml přípravku , což je přibližně 24 – 26 zmáčknutí. Jedna nádoba vystačí na ošetření 30 m² . Pro účinnou aplikaci opakujte postřik v intervalu 2 – 3 týdny až do úplného vymizení škůdce.

Charakteristika pastí na štěnice Bed Moat

Past na štěnice je vhodná pro preventivní snižování výskytu škodlivého hmyzu, ale pomůže i při větším zamoření. Malá miska v bílé barvě nenápadného vzhledu funguje velmi jednoduše. Past se instaluje tak, že se do misky vloží nohy od nábytku. Při slézání či lezení po nábytku štěnice skončí v pasti , která je pro ně díky hladkému povrchu nepřekonatelná. Bed Moat chrání váš nábytek od škůdců neustále. V případě, že se štěnice chytí, jednoduše se jich zbavíte a past můžete použít znovu.

Jak použít past Bed Moat

Past na štěnice umístěte pod každou nohu nábytku, kde trávíte denně alespoň několik hodin času. Nevynechávejte ani židle či pohovky. Nohy nábytku umístěte doprostřed pasti. Aby se štěnice nemohly dostat na nábytek jinou cestou, odstraňte převislé deky či oblečení. Past na štěnice Bed Moat ponechte na místě alespoň 30 dní. Kromě pravidelné kontroly výskytu štěnic byste měli pravidelně sledovat i stav pastí. V případě, že jsou jakkoli poškozené, mají trhlinky či praskliny, okamžitě je odstraňte a vyměňte za nové. Nalezený hmyz v pasti zlikvidujte.

První pomoc při zasažení přípravkem Protect

Dojde-li vdechnutí spreje Protect, vyhledejte okamžitě čerstvý vzduch, klid a teplo. V případě požití důkladně vypláchněte ústa a vypijte minimálně 0,3 l vlažné vody. Nesnažte se vyvolat zvracení. Dostane-li se přípravek do očí, důkladně je vyplachujte po dobu 15 dobu min. Obdobně postupujte v případě zasažení kůže. Kontaminované oblečení ihned vyperte. V případě potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladování přípravku Protect 500 ml

Sprej proti štěnicím a blechám Protect skladujte vždy originálním uzavřeném obale, na suchém a větraném místě. Přípravek nesmí přijít do styku s potravinami, krmivy a hnojivy. Skladujte mimo dosah dětí, domácích zvířat a nepovolaných osob. Vzhledem k vysoké hořlavosti uchovávejte Sprej Protect daleko od veškerých tepelných zdrojů a to i slunečních paprsků. Minimální teplota pro skladování: + 5 °C.

Doba použitelnosti přípravku Protect 500 ml

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

Sprej Protect je vysoce hořlavý. Chraňte ho před otevřeným povrchem i horkými povrchy. Protect 500 ml neslouží k ošetření zvířat. Nepoužívejte přípravek jinak, než je uvedeno na etiketě.

100px-GHS-pictogram-pollu.svgsymbol-ghs02-100x100

NEBEZPEČÍ

NEBEZPEČÍ

Věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před otevřeným plamenem a horkými povrchy – zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování par a aerosolů.
P303+361+353 Při styku s kůží nebo s vlasy: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou, vlasy osprchujte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P403+235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
Před použitím si důkladně přečtěte tuto etiketu.  Přípravkem nesmí být kontaminovány potraviny, nápoje ani krmiva, ani plochy, s kterými tyto přicházejí do kontaktu. Přípravek nesmí být aplikován přímo na zvířata. Přípravek nesmí být používán v rozporu s touto etiketou,  k jiným účelům, jiným způsobem, ani v rozporu s platnými právními předpisy.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Postřiky na štěnice
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: