Sada na hubení štěnic výhodné balení postřiků a pastí na štěnice

Kód: 13489
854 Kč 705,79 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
8.2.2023

Sada pro boj proti štěnicím obsahuje dvě 500 ml láhve postřiku Protect a dvě pasti na štěnice s atraktantem. Ideální cenově výhodný set přípravků proti škůdcům je vhodný při likvidaci menšího počtu škůdců a stálou kontrolu výskytu. Sprej Protect působí na štěnice kontaktně a díky rozprašovači je jeho aplikace jednoduchá a bezpečná. Pasti na štěnice Bed bug alert obsahují feromon, který štěnice naláká do pasti, kde se potom přilepí.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Štěnice stop sada obsahuje

1. 2ks. Protect 500 ml přípravek proti štěnicím a proti blechám v plastové láhvi s mechanickým rozprašovačem; účinné látky: S – methoprén přírodní pyrethrum a piperonyl butoxid

2. 1ks. Balení Bed Bug Alert (2 ks pastí na štěnice)

Charakteristika přípravku Protect 500 ml

Protect obsahuje kombinaci dvou účinných látek, které působí jak na dospělé štěnice a blechy tak i na jejich larvy. Přírodní pyrethum po aplikaci vypuzuje škodlivý hmyz z jeho úkrytů a část rovnou i zahubí. Růstový regulátor hmyzu S-methopren způsobuje zastavení růstu larválních stádií a jejich postupné uhynutí. Zasáhne-li přípravek dospělé samičky, dojde u nich k neschopnosti klást vajíčka. Pro rychlejší vstřebávání a zvýšenou účinnost obou látek obsahšuje Protect 500 ml butoxid.

Jak použít postřik Protect 500 ml

Před použitím postřiku proti štěnicím Protect důkladně protřepejte. Po té aplikujte na veškerá místa výskytu štěnic: konstrukce postelí, odchlíplé tapety, švy matrací, konstrukce nočních stolků, lišty kolem podlah a stěn, rámy dveří, místa za obrazy, prostory pod koberci, pod lištami, kolem oken a další úkryty. Na jeden m² naneste rozprašovačem asi 15 ml přípravku , což je přibližně 24 – 26 zmáčknutí. Jedna nádoba vystačí na ošetření 30 m² . Pro účinnou aplikaci opakujte postřik v intervalu 2 – 3 týdny až do úplného vymizení škůdce.

Charakteristika pastí na štěnice Bed Bug Alert

Past na štěnice neslouží k jejich vyhubení, ale ke zjištění jejich přítomnosti. Uvnitř pasti je lepová plocha, a feromon, který štěnice láká do pasti, kde se následně přilepí a uhynou.

Jak použít past na štěnice Bed Bug Alert

Pasti se umisťují pod matrace na rošt poslele, pod noční stolek, nebo do těsné blízkosti postele, kde je předpokládaný výskyt štěnic.

První pomoc při zasažení přípravkem Protect

Dojde-li vdechnutí spreje Protect, vyhledejte okamžitě čerstvý vzduch, klid a teplo. V případě požití důkladně vypláchněte ústa a vypijte minimálně 0,3 l vlažné vody. Nesnažte se vyvolat zvracení. Dostane-li se přípravek do očí, důkladně je vyplachujte po dobu 15 dobu min. Obdobně postupujte v případě zasažení kůže. Kontaminované oblečení ihned vyperte. V případě potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladování přípravku Protect 500 ml

Sprej proti štěnicím a blechám Protect skladujte vždy originálním uzavřeném obale, na suchém a větraném místě. Přípravek nesmí přijít do styku s potravinami, krmivy a hnojivy. Skladujte mimo dosah dětí, domácích zvířat a nepovolaných osob. Vzhledem k vysoké hořlavosti uchovávejte Sprej Protect daleko od veškerých tepelných zdrojů a to i slunečních paprsků. Minimální teplota pro skladování: + 5 °C.

Doba použitelnosti přípravku Protect 500 ml

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

Sprej Protect je vysoce hořlavý. Chraňte ho před otevřeným povrchem i horkými povrchy. Protect 500 ml neslouží k ošetření zvířat. Nepoužívejte přípravek jinak, než je uvedeno na etiketě.

100px-GHS-pictogram-pollu.svgsymbol-ghs02-100x100

NEBEZPEČÍ

Věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před otevřeným plamenem a horkými povrchy – zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování par a aerosolů.
P303+361+353 Při styku s kůží nebo s vlasy: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou, vlasy osprchujte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P403+235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
Před použitím si důkladně přečtěte tuto etiketu.  Přípravkem nesmí být kontaminovány potraviny, nápoje ani krmiva, ani plochy, s kterými tyto přicházejí do kontaktu. Přípravek nesmí být aplikován přímo na zvířata. Přípravek nesmí být používán v rozporu s touto etiketou,  k jiným účelům, jiným způsobem, ani v rozporu s platnými právními předpisy.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Postřiky na štěnice
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: