Microbec tabs - tablety žump, septiků a čištiček odpadních vod 16 x 20 g Enzymatické tablety

Kód: 19592
335 Kč 276,86 Kč bez DPH
Skladem (4 ks)
Můžeme doručit do:
1.11.2021

Biologická likvidace obsahu septiku. Odstraňuje usazeniny, nánosy kalu a překážky, likviduje nepříjemný zápach. Až 100 mld bakterií v jedné tabletě. Šumivá receptura.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Mikrobiologický enzymatický produkt ve formě tablet pro biologický rozklad obsahu odpadních jímek a žump, určený i pro ekologicky šetrné systémy čištění odpadních vod. Při pravidelném používaní Microbecu se docílí snížení četnosti vyprázdňování septiku, podpoří se výkonnost lokálních systémů čistení odpadových vod. Microbec účinně likviduje nepříjemný zápach a zprůchodňuje soustavu sanitárních rozvodů.

působení přípravku

Microbec obsahuje speciální kultury bakterií a enzymů, které urýchlují přirozený proces rozkladu organického odpadu včetně odpadků, tuků, rostlinných zbytků a papíru. Bakterie obsažené ve výrobku se rychle množí a již po 1 hodině po aplikaci naroste jejich počet v žumpě dokonce na několik sto miliard.
Umožňuje účinné a rýchlé oddělení nečistot, které jsou následně zkapalněné a poté enzymaticky rozložené na zcela bezpečné a k životnímu prostředí příznivé jednoduché sloučeniny a vodu. Odstranňuje nahromaděné usazeniny a prekážky ze žumpy a tím zajišťuje méně časté prečerpávání žumpy a lepší účinnost systémů čistení odpadních vod.
Výrobek nezpůsobuje korozi sanitárních zařízení a je bezpečný pro lidi, zvířata i životní prostředí.

Návod k použití

Vhoďte tableltu do záchodové mísy. Po rozpuštění tablety (cca 10 minut) spláchněte.

Dávkování:
Startovací dávka:
2 tablety na 3 m³
Dále udržovací dávky:
při objemu odpadní jímky 1-3 m3 1 tableta na týden
při objemu odpadní jímky 4-8 m3 2 tableta na týden
při objemu odpadní jímky > 8 m3 4 tablety na týden
Startovací dávka:
2 dávky na 3 m³. Pak jedna dávka na týden.

Na dosažení maximální účinnosti by měl výrobek být používán pravidelně, nejlépe spolu s čistícími prostředky na toalety bez obsahu chlóru. Používání silných dezinfekčních prostředků s obsahem chlóru, antibiotik a zvýšené množství přiváděných nečistot může snížit účinnost Microbecu. Jako vhodný prostředek na čištění WC doporučujeme WC bio gel MICROBEC 750ml.

První pomoc při zasažení

Při nadýchání: V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Kůži omyjte mýdlovou vodou. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Vypláchněte oči vodou. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: V případě potřeby nebo v případě požití vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladování přípravku

Uchovávejte na suchém místě, pouze v původním obalu odděleně od potravin a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí a nepoučených osob.

Složení

enzymy < 5 %, vonné látky (citrusová vůně)

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 4 roky od data výroby

Balení

16 x 20 g tableta v kartonove krabičce

Upozornění související s bezpečností

Při práci s přípravkem je potřeba dodržovat základní pravidla osobní hygieny. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte pro ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.

symbol-ghs07-100x100
 

VAROVÁNÍ

Údaje o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Ostatní
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: