WC bio gel MICROBEC 750ml wc gel

Kód: 19591
135 Kč 111,57 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
8.2.2023

Bio gel na čištění toalet v systémech, kde se používají produkty pro biologický rozklad obsahu odpadních jímek a žump. Zabraňuje ucpávání kanalizačního potrubí a zanášení septiků.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Gel na čištění toalet v systémech, kde sa používají výrobky na biodegradaci obsahu žump a které jsou připojené k lokálním systémům čističek odpadních vod. Speciální složení přípravku zaručuje účinné čištění a přitom neničí přirozenou bakteriologickou flóru nádrží.

Odstraňuje nečistoty, vodní kámen a nepříjemný zápach.
Vůně borovice zaručuje hygienickou svěžest.
Systematické používání přípravku zabraňuje ucpávání kanalizačního potrubí a zanášení septiků.
Speciálně tvarovaná láhev zajišťuje pohodlné používání a usnadňuje mytí obtížně přístupné mušle.

Návod k použití

Gel naneste po horním vnitrřním obvodu mušle, tak aby ji důkladně pokryl. Nechte působit 20 minut, poté spláchněte vodou.
Pro dosažení nejlepšího účinku používejte 2 x týdně.
Nepoužívejte v kombinaci s čistícími prostředky s obsahem chlóru.

První pomoc při zasažení

Při nadýchání: Okamžitě přerušte expozici a postiženého odveďte na čerstvý vzduch. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři nádobu s produktem nebo štítek
Při styku s kůží: Umyjte dostatečným množstvím vody a mýdlem. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři nádobu s produktem nebo štítek
Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud jelze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři nádobu s produktem nebo štítek
Při požití: V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři nádobu s produktem nebo štítek. Nevyvolávejte zvracení.

Skladování

Skladujte v originálních uzavřených obalech, na suchých a dobře větraných místech, oddělené od potravin, nápojů, krmiv a hnojiv. Skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.

Složení

neiónové tenzidy < 5 %, enzýmy < 5 %, vůně, konzervační látky (benzisothiazolinone, methylisothiazolinone).

Doba použitelnosti

5 let od data výroby

Balení

750 ml přípravku v plastové lahvi s aplikátorem

Upozornění související s bezpečností

Používejte pouze dle doporučeného způsobu použití a dodržujte upozornění uvedená na produktovém štítku. Používejte v souladu s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnost práce. Před přestávkou a na konci pracovního dne si umyjte ruce.

symbol-ghs07-100x100

VAROVÁNÍ

Věty popisující druhy rizik:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: