BROS Zelená síla Spray na krtky a hraboše 400ml repelentní sprej

Kód: 19686
160 Kč 132,23 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
2.2.2023

Rostlinný odpuzující sprej spolehlivě odežene krtky a hraboše z vašeho trávníku, zahrady či hřiště. Díky způsobu aplikace automatického uvolňování účinných látek pod vysokým tlakem se dostane daleko do systému podzemních chodeb.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Odpuzující sprej zajišťuje účinnou ochranu před výskytem krtků a hrabošů na zahradách, loukách, v parcích, letištích a dalších plochách. Tento přípravek úspěšně funguje díky aktivním složkám rostlinného původu, které jsou pro tyto škůdce silně odpuzující. Sprej se aplikuje do krtince nebo nory velice snadno - pomocí jednoho stlačení trysky se uvolní celý obsah nádoby. Účinné látky se tak pod vysokým tlakem uvolní do systému chodeb a tunelů a usadí se na jejich stěnách, kde působí odpudivě ještě dlouho a nepřetržitě. Přípravek nabude plné účinnosti po 24 hodinách a jeho účinek trvá minimálně po dobu dvou týdnů.

Návod k použití

1. Odkryjte vchod do tunelu a odstraňte vrchní vrstvu půdy z aktivního krtince
2. Otočte trysku nádoby dolů, stiskněte trysku a nádobu ihned umístěte do vstupu tunelu. Obsah nádoby se automaticky uvolní během několika minut.
3. Aby se zvýšila účinnost produktu, otvor kolem nádoby utěsněte zeminou
4. Po vyprázdnění nádobu vyjměte z otvoru a otvor zakryjte zeminou
5. Postup opakujte podle potřeby, např. když se objeví nové krtince

První pomoc při zasažení

Při nadýchání: Zajistěte větrání čerstvým vzduchem. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Kůži umyjte vodou s mýdlem. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Vypláchněte oči vodou. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: V případě požití nebo v případě jiného problému vyhledejte lékařskou pomoc

Skladování přípravku

Chraňte před slunečním zářením, nevystavujete teplotě přesahují 50°C, Neskladujte spolu s potravinami, nápoji a krmivy. Skladujte mimo dosah dětí. Výrobky jsou pod stálým tlakem!

Složení

Účinná látka: geraniol 0,5 % (0,5 g/100g),  Levandulový olej 0,25 %, Levandulový olej (0,25 g/100g)

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby

Balení

400 ml aerosolu ve spreji

Upozornění související s bezpečností

Opatření pro bezpečné zacházení: Zabraňte kontaktu s očima a kůží. Nevdechujte plyny/ páry/aerosoly. Zajistěte účinné větrání. Vzhledem k možnosti vystavení účinkům nebezp. látky, používejte vhodné ochranné prostředky (odolné rukavice, ochranné brýle a oděv). Pracujte v souladu s návodem k použití – při jeho dodržování nejsou zvláštní ochranná opatření nutná.

symbol-ghs02-100x100

NEBEZPEČÍ

Věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Odpuzovače krtků
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: