Kapalné hnojivoodpuzující SMUTNICE 0,5l Kapalné hnojivo pro pokojové rostliny s účinkem proti smutnicím

Kód: 18460
136 Kč 112,40 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
10.2.2023

Speciální plnohodnotné hnojivo pro všechny druhy pokojových rostlin. Zlepšuje celkovou vitalitu rostlin a zvyšuje jejich odolnost vůči chorobám a škůdcům. Omezuje tvorbu plísní na povrchu substrátu. Navíc obsahuje unikátní aromatické látky, které omezují výskyt mušek - smutnic.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Kapalné hnojivo pro pokojové rostliny, SMUTNICE 0,5l

Kapalné hnojivo pro pokojové rostliny, SMUTNICE je speciální plnohodnotné hnojivo pro všechny druhy pokojových rostlin. Zlepšuje celkovou vitalitu rostlin a zvyšuje jejich odolnost vůči chorobám a škůdcům. Obsahuje unikátní aromatické látky, které omezují výskyt mušek – smutnic, které se vyskytují v přemokřené půdě. Po aplikaci hnojiva dojde k jejich úplnému vypuzení z interiéru (stačí 4 aplikace). Navíc pomerančové aroma v hnojivu příjemně provoní vaši domácnost. Hnojivo také omezuje tvorbu nevzhledných plísní na povrchu substrátu.

Návod k použití

Pře použitím důkladně protřepejte.  Do 2l konvičky s vodou nalijte 1 víčko a krátce promíchejte. Připravený roztok nalijte přímo na substrát (ne do misky).
Výživa rostlin – prevence proti výskytu mušek smutnic:
V období vegetace (březen - září) používejte 1 x za 2 týdny; mimo vegetační období 1 x za 1 měsíce.
Při výskytu mušek smutnic:
Použijte 1 x týdně. Aplikaci opakujte min. 4 x za sebou.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Pokud se při práci s výrobkem objeví projevy, které je nutné řešit ve spolupráci s lékařem, informujte lékaře o názvu výrobku a o jeho dodavateli nebo poskytněte lékaři označení výrobku uvedené na obalu.
Při nadýchání: Vyvést na čerstvý vzduch.
Při styku s kůží: Odložte znečištěný oděv a ochranné pomůcky. Omyjte velkým množstvím vody. Pokud by se projevily příznaky alergické kožní reakce, konzultujte stav s lékařem.
Při zasažení očí: Rozevřete oční víčka a vypláchněte velkým množstvím vody. Pokud by po výplachu očí přetrvávaly intenzivní pocity a projevy jejich podráždění, doporučuje se vyhledat lékařskou pomoc.
Při požití: Vypláchněte ústa. Vypít větší množství vody (0,5 l). Nevyvolávat zvracení. Pokud by se po požití výrobku objevily příznaky vážnějšího podráždění zažívacích orgánů nebo nevolnost, je vhodné vyhledat pomoc lékaře.

Skladování přípravku

Uchovávejte v původním obalu, při teplotě nad +5°C, v suchu. Odděleně od potravin a krmiv.

Složení

Směs obsahuje: D-limonen
Poměr živin N-P-K (7-4-5)
celkový dusík jako N 7% , dusičnanový dusík jako N 3,8%, amonný dusík jako N 3,2% 

Balení

Plastový obal o objemu 0,5 l. 

Upozornění související s bezpečností

symbol-ghs07-100x100symbol-ghs09-100x100

VAROVÁNÍ

Věty o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Kapalná hnojiva
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: