BB Detector na štěnice + Feromon 5 ks Monitor výskytu štěnic

Kód: 15476
770 Kč 636,36 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
8.2.2023

Lepová past na štěnice je vhodná k monitoringu výskytu štěnic před i po dezinsekčním zásahu. Umožňuje monitorovat výskyt štěnic v jednotlivých pokojích, a je tak efektivním nástrojem ke stanovení potřeby dezinsekčního zásahu pomocí insekticidů nebo jeho opakování.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Lepová past na štěnice v kombinaci s agregačním feromonem je velmi citlivým nástrojem k monitoringu výskytu štěnic. Lepová past má vysokou účinnost díky feromonové kapsli. Tato kapsle obsahuje agregační (shromažďovací) feromon štěnic, který láká všechna jejich pohyblivá vývojová stádia (samce, samice, nymfy). Použitím lepové pasti spolu s feromonovou kapslí obsahující agregační feromon lze využít přirozeného chování štěnic k jejich monitoringu.

Návod k použití

Lepovou past je potřeba umisťovat co nejblíže k předpokládaným úkrytům štěnic. Past může být umístěna přímo pod postele a nábytek nebo v jejich těsné blízkosti.
1. Odtrhněte od sebe jednotlivé monitory v místě perforace (monitory jsou vyráběny po dvojicích).
2. Opatrně monitor rozevřete. Okraje monitoru ohněte na vyznačených místech v úhlu cca 30°.
3. Odstraňte krycí papír chránící vrstvu lepidla.
4. Vyjměte feromonovou kapsli ze sáčku - nepokoušejte se feromonovou kapsli otevřít !!! Po vyjmutí ze sáčku je již připravena k použití
5. Umístíte feromonovou kapsli doprostřed lepové plochy pasti.
6. Složte monitor spojením obou protilehlých stran k sobě

Doporučuje se 2 monitory pod každou postel. Lepové monitory by měly být v místnosti minimálně po dobu jednoho týdne. V případě, že provádíte monitoring ve více místnostech, můžete použít tabulku na spodní straně k jejich označení (číslo, umístění, datum, počet štěnic).
Účinnost feromonu po rozbalení je 2 týdny.

První pomoc při zasažení

První pomoc při vdechnutí: Přerušte práci, zajistěte tělesný i duševní klid. Přejděte na čerstvý vzduch. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc.
První pomoc při zasažení kůže: Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Při dlouhodobém kontaktu s lepidlem může dojít k podráždění. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařské ošetření.
První pomoc při zasažení očí: Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou po dobu 15 min. Přetrvávají li příznaky, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou, nevyvolávejte zvracení.

Skladování

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě na 50°C. Skladujte na suchém místě.

Balení

5 ks lepových pastí na štěnice (BB detektor)
5 ks feromonových kapslí v neprodyšném sáčku

doba použitelnosti

2 roky od data výroby. Při nepřetržitém použití se doporučuje měnit monitor každé 4 týdny. Účinnost feromonu po rozbalení je 2 týdny.

Upozornění související s bezpečností

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na likvidaci a hubení štěnic
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: