Roundup gel 150ml neselektivní herbicid ve formě gelu k přímé aplikaci k hubení jednoletých a vytrvalých plevelů

Kód: 17114
343 Kč 283,47 Kč bez DPH
Vyprodáno
Položka byla vyprodána…

Roundup gel je neselektivní listový herbicid určený k hubení jednoletých a vytrvalých plevelů s hlubokým kořenovým systémem včetně trav, kopřivy dvoudomé a bršlice kozí nohy. Tento herbicid je ve formě gelu, což umožňuje jeho snadnou a přesnou aplikaci. Je ideální k použití v květinových a zeleninových záhonech, trávnících i na chodnících, kde je provedení postřiku obtížné. Hubí plevele včetně kořenů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Roundup gel je neselektivní (způsobuje poškození všech zasažených rostlin) listový herbicid a je určený k hubení jednoletých a vytrvalých plevelů s hlubokým kořenovým systémem. Díky jeho formě v podobě gelu je jeho aplikace snadná a přesná. Stačí se jen listů dotknout a gel na nich ulpívá. Gel rostliny přijímají jen zelenými částmi a dále jej rozvádí cévními svazky do celého rostlinného systému včetně podzemních kořenů. Tím se docílí zahubení nadzemní i podzemní části zasažené rostliny. Roundup gel není přijímán kořeny a nepůsobí na semena v půdě. Výhodou přípravku je, že ho můžete použít všude tam, kde je provedení postřiku obtížné např. pro ošetření květinových záhonů, květináčů, zeleninových záhonů, okolo kmenů stromů k likvidaci plevelů a trav, na štěrku, chodnících, asfaltu, kolem plotů apod.

Návod k použití

Před prvním použitím stlačte několikrát tlačítko aplikátoru (asi 20x), až se na povrchu aplikátoru objeví gel. Stisknutím tlačítka aplikátoru uvolněte gel a dotkněte se nebo potřete povrch listu. Není nutné přípravek rovnoměrně roztírat po celém listu ani nanášet gel na všechny listy ošetřované rostliny. Gel aplikujte na co nejvíce nových listů. Jedno stisknutí tlačítka aplikátoru uvolní množství gelu pro ošetření jednoletých a dvouletých plevelů a trav, tj. na plochu listů přibližně 300 cm². Dvě stisknutí tlačítka aplikátoru uvolní množství gelu po ošetření vytrvalých plevelů, tj. na plochu listů přibližně 300 cm². Při použití zabraňte zasažení rostlin, které nejsou určeny k likvidaci.

Přípravek lze použít po celou dobu vegetace v době, kdy mají plevele vytvořenou dostatečně velkou listovou plochu a intenzivně rostou, nejlépe na počátku kvetení. Účinek se zvyšuje za teplého počasí a dostatečného obsahu půdní vláhy. Pro hubení kopřivy dvoudomé a bršlice kozí nohy použijte přípravek koncem jara ve fázi úplného rozvinutí listů. Následné úpravy ošetřené plochy (kypření, okopávání, příprava pro setí atd.) provádějte až po sedmi dnech, tím umožníte důkladné proniknutí přípravku až do kořenů plevelů a jejich úplnou likvidaci. V případě potřeby, pokud se růst plevele obnoví, ošetření opakujte. Při použití zabraňte zasažení rostlin, které nejsou určeny k likvidaci! Zabraňte vstupu na ošetřenou plochu do té doby, než přípravek zaschne, vyhnete se tak přenosu přípravku na trávník nebo jiné rostliny. Výsev rostlin po aplikaci může být prováděn bez omezení.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte.
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte velkým množstvím vody po dobu 10-15 minut.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu / štítek popř. obal přípravku

Skladování přípravku

Skladujte při teplotě + 5 až + 30 °C, v uzavřených originálních obalech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek, v čistých a uzamykatelných skladech chráněných před ohněm, mrazem a přímým slunečním svitem.

Složení

Účinná látka: Glyfosát 7,2 g/l (0,72 % hmot.)

Doba použitelnosti

4,5 let od data výroby

Balení

150 ml gelu v plastovém obalu s aplikátorem

Upozornění související s bezpečností

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. Ochranná lhůta pro vstup na ošetřené pozemky - vstup možný po zaschnutí. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití..

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Totální herbicidy na stromy, keře, trávníky, chodníky, betony
Záruka: 2 roky
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: