Dýmovnice proti krtkům 3ks. Vypudí krtky z nežádoucích míst

Kód: 19149
97 Kč 80,17 Kč bez DPH
Vyprodáno
Položka byla vyprodána…

Prostředek pro vypuzení krtků a hrabošů s plynovým účinkem v podobě dýmovnice.

Detailní informace

Detailní popis produktu

popis produktu 

BROS dýmovnice na krtky je vhodná pro vyhnání škůdce z nežádoucích míst jako jsou zahrady, ale i letištní areály, pozemní hydrotechnické konstrukce či sportovní objekty. Po aplikaci dýmovnice do děr škůdců podle návodu se do chodbiček začne rozšiřovat dým,který krtky vypudí a donutí místo opustit.

Jak aplikovat dýmovnici na krtky a hraboše

Nejprve vyhledejte aktivní krtince a v případě hrabošů díry. Z krtinců odhrňte zeminu.Následně udělejte díru, do které vložíte dýmovnici. Po té zapalte nejlépe pomocí zapalovačešpičku dýmovnice na krtky a plamen podržte nad špičkou 5 – 15 sekund . Zapálenou dýmovnic vložte do připraveného místa v krtinci či v noře. Po vložení do chodbičky dýmovnice ještě asi 30 sekund hoří. Jakmile dýmovnice na krtky vyhasne, zakryjte díru chomáčkem trávy a zasypte hlínou. Dbejte na to, aby nedošlo k poškození chodbičky.Než místo opustíte, zkontrolujte, zda-li dým neuniká do okolí. Účinek dýmovnice na krtky je okamžitý.

Účinné látky dýmovnice na krtky BROS

Chlorid draselný,4% oxidu uhličitého, který vzniká při hoření.

Balení obsahuje 3ks dýmovnic v kartonové krabičce.

Upozornění související s bezpečností

 

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-flame_prost.png

Věty o nebezpečnosti:
H228 Hořlavá tuhá látka.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH208 Obsahuje 1,2 benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. 

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P370 + P378 V případě požáru: K uhašení použijte písek.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Dýmovnice proti krtkům
Záruka: 2 roky
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: