Odpuzovač psů ve spreji 500ml Kouzlo přírody

Kód: 17105
217 Kč 179,34 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
31.1.2023

Odpuzovač psů je pro psy neškodný, ale jeho vůně je pro ně velmi nepříjemná a raději se od ošetřených ploch vzdálí.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Repelent pro odpuzení psů na přírodní bázi působí okamžitě a dlouhodobě. Díky margosaextraktu ze stromu Azadarirachta indica, známého jako neem či indický lilak, získají plochy jím ošetřené nenápadný povlak, který ze sebe pozvolna uvolňuje pro psy velmi nevábné aroma. Součástí složení repelentu je též olej z máty peprné, který vlastnosti odpuzovače psů ještě zlepšuje.Díky přírodnímu složení můžete přípravek použít k zastavení rozhrabávání záhonů, poškozování skalek, stromů či jednotlivých rostlin. Repelent odpudí psy od veškerých ploch, na který jej nanesete, ať už půjde o domovní zdi, ploty či dveře. Na místo, které chcete před psem chránit, stačí namířit a přibližně 3x stisknout trysku odpuzovače psů KP. Přípravek může na některých površích tvořit fleky, před použitím ho proto otestujte na málo viditelném místě.

Návod k použití odpuzovače psů KP

Před samotnou aplikací odpuzovače očistěte důkladně plochy, na které ho chcete použít. Uvolněte pojistku na rozprašovači a přípravek naneste. Efekt repelentu pro odpuzování psů je okamžitý a dlouhodobý. Podle potřeby postřik zopakujte.

Skladování přípravku

Nádobu uchovávejte řádně uzavřenou na dobře větraném místě mimo potraviny, krmiva a nápoje. Chraňte před promrznutím a zdroji tepelného záření. Skladujte při běžných teplotách mimo dosah dětí a nepovolaných osob.

Složení

Margosa-Extrakt: 6, 5 g/lOlej z máty peprné: < 1%C12-15 Pareth-12: 1-5% (spojovací činidlo a solubilizátor)

První pomoc při zasažení

Dojde-li k vdechnutí výparů, zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Kůži potřísněnou přípravkem ihned omyjte mýdlem s vodou a následně důkladně opláchněte. V případě, že přípravek vnikne do očí, oplachujte je pod tekoucí vodou alespoň 15 minut. Po pozření látky zapíjejte velkým množstvím vody a ústa vypláchněte. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc a to i v případě jakýchkoli jiných přetrvávajících potíží.

Doba použitelnosti odpuzovače psů 500 ml

3 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek v originálních nepoškozených obalech.

Balení

500 ml roztoku v láhvi z rozprašovačem

Upozornění související s bezpečností

Uchovávejte mimo dosah dětí. Repelent proti psům obsahuje olej z máty peprné, který může vyvolat alergickou reakci. Přípravek je velmi toxický pro vodní organizmy. Zabraňte jeho úniku do povrchových, spodních vod a do půdy. V případě kontaminace plochy použijte materiály, které dobře vážou tekutiny, např.: pojidla kyselin, piliny, písek či štěrkový písek. Materiál nasáklý chemikálií uchovávejte v dobře označených obalech a likvidujte jako nebezpečný odpad.Prázdné nádoby od biocidních přípravků likvidujte dle předpisů. Odpuzovač psů KP 500 ml používejte jen v dobře větraných prostorách. Nevdechujte jeho páry. Nevystavujte ohni.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
EUH208 Obsahuje olej z máty peprné. Může vyvolat alergickou reakci.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Odpuzovače psů
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: