Neudosan-přípravek proti mšicím Koncentrát k přípravě postřiku proti škůdcům bez ochranné lhůty

Kód: 18131
315 Kč 260,33 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
8.2.2023

Přípravek určený k cílenému boji proti savým a žravým škůdcům - mšice, svilušky, molice atd. Vhodný pro ovocné stromy, bobuloviny, jahodník, pro zeleninu ve volné půdě, sklenících, zimních zahradách i obytných prostorách. Po aplikaci je možné plody ihned konzumovat.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Neudosan-přípravek proti mšicím

Jedná se insekticid ve formě roztoku k ředění vodou. Jeho účinnou látkou jsou draselné soli přírodních mastných kyselin, které se v přírodě rychle odbourávají. Účinná látka nezústáva ve vzduchu uzavřeného prostoru. Používá se nejen v zahradě, ale především ve sklenících, bytech nebo kancelářích proti savým a žravým škůdcům – mšicím, sviluškám, molicím aj.(neohrožuje včely, dravé vosičky a zlatoočky). Neudosan je velice vhodný i pro rostliny pěstované v hydroponii. Postřikují se napadené části okrasných rostlin včetně dřevin. Neudosan je z mnoha přípravků nejvhodnější pro ovocné rostliny, bobuloviny, jahodník i pro zeleninu pod sklem i ve volné půdě, protože je možno po aplikaci plody ihned konzumovat - bez ochranné lhůty. 

Návod k použití Neudosan-přípravek proti mšicím

K přípravě postřiku se koncentrát ředí podle návodu (cca 20 ml na 1 litr vody). Postřik se aplikuje od počátku napadení, max. 3x v intervalu 7 dnů. Účinkuje pouze na ty škůdce, které jsou přípravkem zasaženi, proto je rostliny potřeba roztokem důkladně postříkat (až do skanutí) i na rubu listů, Nejúčinnějsší aplikace je za nižších teplot, např. ráno nebo pozdě večer, kdy jsou dospělci méně aktivní a sedí na listech.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (například mravenčení, brnění v obličeji nebo na rukou) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z etikety/štítku/příbalového letáku.
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte práci, zajistěte tělesný i duševní klid. Přejděte na čerstvý vzduch. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte. Přetrvávají-li nežádoucí účinky zajistěte odborné lékařské ošetření.
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte po dobu alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, (s informací, že se jedná o přípravek na bázi syntetického pyrethroidu) a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování přípravku

Skladujte v originálních obalech při teplotě +5 až + 30°C.

Složení

51% draselných solí přírodních mastných kyselin

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 5 roků od data výroby

Balení

250 ml koncentrátu, v plastové láhvi s odměrkou

Upozornění související s bezpečností

symbol-ghs07-100x100

VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 je-li nutná lékařská pomoc, mějte u sebe čtítek nebo etiketu výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Insekticidy proti hmyzu a dalším škůdcům rostlin
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: