Lepinox Plus 3x10g Ochrana rostlin proti housenkám

Kód: 25200
232 Kč 191,74 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
10.2.2023

Lepinox Plus působí insekticidně proti housenkám škodlivých motýlů napadajících okrasné, ovocné dřeviny, vinnou révu, chmel a polní plodiny. Přípravek účinkuje selektivně a nijak nepoškozuje dospělce motýlů ani další živočichy.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika insekticidu lepinox plus

Lepinox Plus je určený na ochranu rostlin proti housenkám. Velmi vhodný je na likvidaci housenek zavíječe zimostrázového, které se v posledních letech hodně rozmohly. Jeho hlavní účinnou složkou je půdní bakterie Bacillus thuringiensis, která produkuje spory obsahující cry toxiny, působící insekticidně na housenky motýlů obaleče jablečného, obaleče švestkového, obaleče východního, obaleče mramorovaného, obaleče jednopásého i na housenky běláska, píďalky,můry zelené atd. Biologický přípravek Lepinox Plus patří mezi selektivní insekticidy, což znamená, že nepůsobí škodlivě na dospělce motýlů (Lepidoptera) ani na jiné živočichy.Přípravek má podobu prášku, který se používá k výrobě postřiku. Aby byly larvy motýlů infikovány, musí přípravek přijmout spolu s potravou. Proto je nutné postřik provádět důkladně a to i na spodní straně listů. Aplikaci provádějte jen při hustém žíru.

Návod k použití

Ošetření proti housenkám provádějte v době líhnutí vajíček, dle potřeby i v raných stádiích larev - I. a II. instar (pozn.: Instar označuje fázi mezi svlékáním hmyzu). K úmrtí larev dochází po několika dnech od pozření letální dávky. Je-li to nutné, aplikaci lze zopakovat po 7 až 10 dnech. Pro snížení výskytu jedné generace je možné provést postřik maximálně 3x. Pro pozemní aplikaci použijte 400 – 800 l vody/ ha v závislosti na ošetřované plodině.Aplikujete-li postřik ve vinicích či sadech použijte 400 – 600 l vody/ha. Pro ošetření chmele 800 – 2000 l vody/ha. V případě, že do 48 h po aplikaci, dojde ke srážkám, aplikaci zopakujte. Postřik proti housenkám motýlů provádějte v bezvětří či mírném vánku. Po ukončení postřiku je nutné místo opustit. Návrat na místo je možný až po úplném zaschnutí.

Skladování přípravku Lepinox Plus

Přípravek Lepinox uchovávejte v originálním obalu při pokojové teplotě (5 – 30 °C) na suchém a dobře větraném místě. Skladujte odděleně od potravin, krmiv, hnojiv,dezinfekčních prostředků a prázdných obalů do těchto látek. Zabraňte zmrznutí přípravku.

Složení přípravku Lepinox Plus

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki kmen: 38 %3,6-dimethyl-okt-4-in-3,6-diol 3: 3%kaolin: 0,05%

První pomoc při zasažení

V případě zasažení očí proveďte důkladné vypláchnutí pod proudem čisté vlažné vody. Použité kontaktní čočky sundejte před oplachem a následně vyhoďte. Dojde-li k vdechnutíaerosolu, přerušte práci, opusťte ošetřované místo a zajistěte tělesný a duševní klid. Zasaženou část kůže omyjte teplou vodou s mýdlem a po té dobře opláchněte. Při náhodném požití nevyvolávejte zvracení, pouze vypláchněte ústa vodou. V případě jakýchkoli přetrvávajících potíží vyhledejte lékaře. Při návštěvě nezapomeňte předat informace o přípravku z příbalového letáku.

Balení Lepinox Plus

Obsahuje 3x10g sáčky s práškem

Upozornění související s bezpečností

Uchovávejte mimo dosah dětí. Přípravek obsahuje Bacillus thuringiensis, může vyvolat alergickou reakci. Zabraňte znečištění životního prostředí včetně vodních zdrojů přípravkem. Není vyloučeno použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod. Zbytky oplachové kapaliny či postřikové jíchy nařeďte 1:5 s vodou a vniklý roztokaplikujte na ošetřované plochy. Prázdné obaly a neupotřebitelné zbytky přípravku je nutno spálit ve schválené spalovně. Přípravek s prošlou dobou použitelností lze uvádět na trh po dobu 1 roku. Je ale nutné provést rozbory, které by měl majitel přípravku zajistit u akreditované laboratoře. Prodlouženou dobu použitelnosti je nutné uvést na obalu.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Insekticidy proti hmyzu a dalším škůdcům rostlin
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: