Sirné knoty MALÉ Fumigátor

Kód: 17082
Novinka
Značka: AgroBio
85 Kč 70,25 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
2.2.2023

Pro dezinfekci výrobních a skladovacích nádob (sudy, demižony atd.), včelích plástů a menších skladovacích prostor sklepů atd.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika produktu Sirné knoty MALÉ

Slouží pro dezinfekci menších skladů, sklepů, skleníků, sudů nebo nádob od plísní a škodlivých mikroorganismů. Sirné knoty se zapálí v určitém prostoru, čímž se vyvíjí oxid siřičitý, který ničí škodlivé mikroorganismy a plísně, které způsobují nemoci a choroby skladovaných produktů.
Knoty jsou plátky papíru, na kterých je rovnoměrně nanesena vrstva síry. Při síření se plátky zavěsí na drát, od okraje zapálí a pověsí do nádoby (prostoru). Knoty jsou nakapavé

Jak sirné knoty použít?

  • knot se zavěsí na drát, zapálí na horní části, vloží do ošetřované nádoby (sudy, demižony, atd.) a nádoba se uzavře zátkou
  • po 2 hodinách se drát z ošetřované nádoby vytáhne tak, aby zbytek knotů zůstal neporušený
  • při ošetřování prostoru se knoty zavěsí do volného prostoru v bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů a zapálí
  • prostor po zapálení ihned opusťte a uzavřete
  • po 2 hodinách místnost vyvětrejte
  • k ošetřovaná menších prostor do  5 m3

Doporučené dávkování

2-4 plátky na 1 hl

Časové období potřebné pro účinek

2 hodiny -  délka hoření knotu

První pomoc při zasažení

Vdechnutí: Postiženého převést na čerstvý vzduch mimo nebezpečnou zónu. Při přetrvávajících potížích vyhledat nebo přivolat lékařskou pomoc.
Styk s kůží: Dráždivé účinky. Odstranit kontaminovaný oděv. Zasažená místa důkladně omýt vodou a mýdlem, v případě přetrvávajících potíží vyhledat lékařskou pomoc.
Styk s okem: Vyplachovat velkým množstvím čisté vody, při přetrvání potíží vyhledat lékařskou pomoc.
Požití: Vypláchnout ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Podat vypít cca 0,5 l vlažné vody. Okamžitě přivolejte lékaře.

Složení

Účinná složka: oxid siřičitý, uvolňuje se hořením síry (max. 800 g/kg) nanesené na nosiči z mikroslených vláken (plát papíru nanesený vrstvou síry)

Skladování

na suchém a větraném místě

Záruční doba

při dodržení skladovacích podmínek neomezená

Hmotnost

0,20 kg

Bezpečnostní upozornění

exclam

VAROVÁNÍ

Věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280Používejte ochranné rukavice.
P302 + P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332 + P313Při podráždění kůže:Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)
Směs jeklasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008

Upozornění: Při hoření se uvolňuje oxid siřičitý, toxický plyn, CAS 7446-09-05.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz

Doplňkové parametry

Kategorie: Ochrana rostlin
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: