Bros spray proti molům 150 ml Insekticidní spray na hubení šatních molů s okamžitým účinkem.

Kód: 19355
71 Kč 58,68 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
13.12.2022

Insekticidní spray s okamžitým účinkem hubící šatní moly a s příjemnou vůní levandule.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Tento insekticidní spray s okamžitým účinkem hubí šatní moly. Aerosol účinně ničí nejen moly samotné, ale i jejich vajíčka a larvy v šatnících, zásuvkách a skříních. Spray zanechává příjemnou vůni levandule.

Návod k použití

Před použitím protřepejte. Nastříkejte dovnitř skříně nebo zásuvky ze vzdálenosti cca 40 cm. Každý prostor o objemu 0,5 m³ vystříkejte po dobu 2 sekund. Lze použít i přímo na oděv. Po aplikaci nechte skříň uzavřenou po dobu 15 minut a následně vyvětrejte. Nenanášejte přímo na drahé nebo kožené oděvy.

První pomoc při zasažení

Zajistěte poudění čerstvého vzduchu.Při nadýchání: odvést postiženého na čerstvý vzduch.Při styku s kůží: pokožku omýt vodou.Při zasažení očí: důkladně vypláchnout vodou. Při požití: vypláchnout ústa vodou, vypít asi 1/2 litru vody, nevyvolávat zvracení

Skladování přípravku

Chraňte před slunečním zářením, nevystavujete teplotě přesahují 50°C.

Složení

01r-trans-fenothrin 0,1g/100g, prallethrin 0,09g/100g, piperonylbutoxid/PBO 0,45g100g, Obsahuje benzinovou frakci s nízkou teplotou varu.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 4 roky od data výroby

Balení

150 ml aerosolu

Upozornění související s bezpečností

 symbol-ghs09-100x100symbol-ghs02-100x100

NEBEZPEČÍ

Věty popisující druhy rizik:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem ajinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 o C
P260 Nevdechujte aerosoly. 

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na hubení potravinových, šatních a jiných molů
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: