BROS Zelená síla - Sprej proti mouchám a komárům 300ml Sprej pro likvidaci much, komárů, vos a dalšího létajícího hmyzu

Kód: 19534
102 Kč 84,30 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
8.2.2023

Sprej určený na likvidaci much, komárů, vos a dalšího létajícího hmyzu v interiérech. Obsahuje rostlinné insekticidní složky.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Jedná se o sprej z nové "zelené" řady produktů na likvidaci hmyzu, která je založena pouze na účinných látkách rostlinného původu. Tento sprej je insekticidní aerosol určený pro likvidaci much, komárů, vos a dalšího létajícího hmyzu v interiérech. Je na bázi rostlinného extraktu Pyrethrum - insekticidu rostlinného původu získaného z květů chryzantémy.

Návod k použití

Zavřete okna a dveře. Před použitím protřepejte.
Držte sprej vertikálně a postříkejte sprejem celou místnost zejména v blízkosti oken a dveří. Místnosti do 20 by měly být stříkány po dobu cca 10 s. Po aplikaci nechte ošetřenou místnost uzavřenou po dobu 15 min. Poté důkladně vyvětrejte. V případě vos či pro okamžitý efekt nastříkejte sprej přímo na hmyz. Výsledkem pak bude okamžitá neutralizace hmyzu a cca po 1 minutě od aplikace smrt. Stříkejte nejméně 1 m od stěn, textílií a nábytku.

První pomoc při zasažení

Při nadýchání: Zajistěte větrání čerstvým vzduchem. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Kůži umyjte vodou s mýdlem. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Vypláchněte oči vodou. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: V případě požití nebo v případě jiného problému vyhledejte lékařskou pomoc

Skladování přípravku

Chraňte před slunečním zářením, nevystavujete teplotě přesahují 50°C,

Složení

Piperonylbutoxid (PBO) 1%, Chrysanthemum cinerariaefolium 0,25%, Geraniol 0,01%

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 3 roky od data výroby

Balení

300 ml aerosolu

Upozornění související s bezpečností

 

symbol-ghs09-100x100symbol-ghs02-100x100

NEBEZPEČÍ

Věty popisující druhy rizik:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a
jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky a prostředky proti létajícímu hmyzu
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: