ATAK Hubení hmyzu Chrysanthemum 25 ml koncentrát

Kód: 17109
119 Kč 98,35 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
13.12.2022

Přírodní insekticid ve formě koncentrátu na hubení švábů, much, mravenců, vos a jiného nepříjemného hmyzu. Široké použití -  byty, terasy, balkóny, stáje ((hovězí dobytek, prasata, drůbež) také bio farmy

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Přírodní insekticid ve formě koncentrátu k hubení lezoucího (mravenci, rusy, šváby, aj.) a létajícího (komáři, mouchy, vosy, mol potravinový, aj.) hmyzu.
Jedná se o přírodní insekticid s účinnou látkou Chrysanthemum cinerariaefolium extrakt. Účinkuje kontaktně - hmyz okamžitě paralyzuje. Vzhledem k tomu, že Chrysanthemum cinerariaefolium extrakt patří do skupiny účinných látek pyretriny, které se velmi rychle v přírodě odbourávají, je potřeba postřik podle potřeby opakovat.
Účinek nastane v závislosti na druhu hmyzu mezi 20-50 minutami a dlouhodobý hubící účinek byl prokázán po dobu 7 dnů. Poté účinek pomalu klesá v důsledku rozkladu přírodní účinné látky.

Má široké použití - ideální pro byty, terasy, balkóny, dále také pro stáje ((hovězí dobytek, prasata, drůbež) a vhodný také pro použití na bio farmách

Přípravek účinkuje i při teplotách kolem 30 St. C (lepší účinnost oproti chemickým biocidním přípravkům, u kteréch se snižuje účinnost již od 25 St. C)

Návod k použití

Aplikace postřikem, pomocí ručního nebo zádového postřikovače nebo rozprašovače. Podle dávkování rozřeďte přípravek s vodou. Poté hotový roztok
aplikujte cíleným použitím na místa v nichž se shlukuje hmyz.
Hubící účinek nastává během 20-50 minut, v závislosti na druhu hmyzu. Spotřeba hotového roztoku: 30 ml/m².

Dávkování: 25 ml / 270 ml / 10 m2

Skladování přípravku

Skladovat v původním obalu, těsně uzavřeném, mimo dosah dětí. Nevystavujte mrazu.

Složení

Účinná látka: 60 g/l Chrysanthemum cinerariaefolium extract

První pomoc při zasažení

Obecná upozornění: Ihned odstraňte kontaminovaný oděv.
Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, pří obtížích vyhledat lékaře.
Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou (min. 15 minut) a poradit se s lékařem.
Při požití: Bohatě zapíjet vodou a vyplachovat ústa. Nevyvolávejte zvracení. Ihned vyhledat lékaře.
LÉKAŘSKÁ POMOC: V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená v upozorněních, kontaktujte nejbližší toxikologické středisko: Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2 Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: +420224919293 nebo +420224915402

Balení

25 ml koncetrátu v plastové lahvičce + odměrka

Doba použitelnosti

3 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-pollu.svg

Věty o nebezpečnosti:
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal podle národních předpisů o likvidaci odpadu. 

 Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky, prostředky a postřiky na hubení savého a žravého hmyzu
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: