Sprej proti kunám 500ml Ochrana proti kunám

Kód: 22178
280 Kč 231,40 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
31.1.2023

Sprej na ochranu motorového prostoru automobilu proti kunám. Díky přesné stříkací trysce se sprej proti kunám snadno aplikuje do všech motorových částíautomobilu včetně pohyblivých částí, na kterých vytváří ochranný film. Navíc odolává vlivům počasí a zůstává stálý i při opakovaném zahřívání motoru. Díky tomu je váš vůz chráněn proti kunám po dobu 2 měsíců.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Kuny skalní si našly své místo v blízkosti opuštěných objektech, stavbách, ale také v motorech automobilů. Jednak je k nim přitahuje teplo, jednak je baví okusování a hraní si s elektrickými kabely a hlukovou izolací motoru. Sprej proti kunám Motip vytváří díky hlavní složce Polyalphaolefin na površích dlouhotrvající povrchovou transparentní vrstvu, která kuny od jejich hrátek odradí . Tato látka odolává vůči povětrnostním vlivům, ale i vůči slabým kyselinám a zásadám. Sprej lze použít také pro ochranu pohyblivých částí motoru jako je: kliková hřídel, pístní čepy a kroužky, ojnice motoru či setrvačník.

Návod k použití

Nepoužívejte sprej, je-li studený. Optimální teplota pro aplikaci je 20 °C . Před požitím sprej proti kunám důkladně protřepejte. Aplikaci můžete provést do motorového prostoru automobilu a také do motorové části nacházejících se pod autem. Aplikaci spreje vždy po dvou měsících zopakujte.

Složení a další vlastnosti Spreje proti kunám

Základní složka: Polyalphaolefin
Obsah VOC (těkavé organické látky): přibližně 70%
Barva: transparentní
Relativní hustota při 20 °C: 0.89 g/ml
Výtěžnost: 2.0 g/sec.
Tenze par při 20 °C: 3 – 4 bar
Index viskozity účinné látky: 145

Skladování

Skladujte při teplotách 10 °C – 25 °C při relativní vlhkosti vzduchu do 60 %.Při skladování spreje pro ochranu motorových částí před kunami dodržujte zásady uchovávání tlakových obalů a hořlavých aerosolů. Přípravek skladujte na chladném místě a chraňte jej před horkem a přímým slunečním světlem. Aerosol by měl být mimo dosahu zdrojů zapálení, a tak není doporučováno v jeho blízkosti kouření. Sprej proti kunám uchovávejte mimo dosah dětí.

První pomoc při zasažení

Dojde-li při práci se Sprejem proti kunám k nadýchání, zajistěte postiženému přísun čerstvého vzduchu. V případě zasažení očí, vyplachujte je pod tekoucí vodou po dobu několik minut. Při požití zajistěte přísun tekutin a čerstvý vzduch a vyhledejte okamžitě lékaře. Přípravek nepůsobí na pokožku nijak dráždivě. Při opakovaném a delším styku může ale dojít ke vzniku zánětu pokožky , vlivem odmašťujících účinků rozpouštědel přítomných v přípravku. Při vdechování par se mohou objevit ospalost a závratě.

Doba použitelnosti Spreje proti kunám

10 roků

Balení

Aerosol 500 ml v tlakové nádobě se speciálními nádstavcem pro snadnou aplikaci do hůře dostupných částí motoru.

Upozornění související s bezpečností

Přípravek je vysoce hořlavý, nevystavujte jej žádnému zdroji tepla. Nádoba je pod tlakem, proto by neměla být v přítomnosti žádných tepelných zdrojů. Přípravek je škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými efektem. Obsah obalu nevylévejte do kanalizace. S obalem nakládejte jako s nebezpečným odpadem.

100px-GHS-pictogram-exclam.svgsymbol-ghs02-100x100

NEBEZPEČÍ

          
Označení rizik
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Preventivní opatření
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.


Další údaje
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Nejúčinnější přípravky a jedy na hubení kun v domě či v autě
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 0.44 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: