Nematop – parazitické hlístice proti lalokonoscům

Nematop parazitické hlístice Heterorhabditis

Nematop parazitické hlístice Heterorhabditis bacteriophora se používají k ochraně rostlin před lalokonosci rodu Otiorhynchus.

Balení hlístic Nematop

Hlístice Heterorhabditis se dodávají balené v polypropylenových sáčcích.

větší balení hlístic: 50 milionů jedinců na plochu 100 m²

menší balení hlístic: 5 milionů jedinců na plochu 10 m²

Jak Nematop působí?

Nematoda rodu Heterorhabditis bacteriophora je parazitoid, který parazituje v larvách a kuklách hostitelských druhů lalokonosců,
kteří do 24-48 hodin po parazitaci hynou a v jejich tělech probíhá vývoj další generace Nematod.

Kdy Nematop aplikovat?

Nematop aplikujte v době výskytu škůdce, tj. zejména od konce března do konce května a od srpna do poloviny října.

Jak Nematop použít?

Nematop se dá aplikovat buď zálivkou nebo postřikem.

Aplikace Nematopu zálivkou

Obsah balení (5 mil.) rozpusťte v 8-10 l vody a dobře promíchejte. Suspenzi aplikujte zálivkou na substrát. Balení 5 mil. postačí na 10 m² nebo na 100 nádob o objemu 5 l.
Ideální teplota půdy pro aplikaci hlístic je 12 až 25 °C alespoň několik hodin denně.
Aplikujte brzo ráno nebo pozdě večer, půda musí být před aplikací řádně provlhčena.
Pro zajištění optimálních výsledků je vhodné udržovat vlhkou půdu další 3-4 týdny po aplikaci.
Bioagens aplikujte v co nejkratší době po doručení a použijte celý obsah balení najednou.

Aplikace Nematopu postřikem

Před aplikací důkladně propláchnete aplikační zařízení vodou.
Odstraňte všechny jemné filtry v aplikačním zařízení.
Použijte postřikovač s minimálním otvorem trysky 0,8 mm.
Nepřekročte tlak čerpadla 5 baru. 
S aplikací začnete ihned po přípravě postřikové kapaliny a pokračujte za stálého míchání, aby se zabránilo usazování Nematod, dokud veškerá aplikační kapalina není spotřebována. V případe usazování hlístic přidejte carboxy methoxyl celulozu (tapetovací pastu) v dávce 0,4 % hm, která omezuje usazování.
Po aplikaci řádně propláchněte závlahové zařízení čistou vodou.

Skladování hlístic Nematop

Je možné krátkodobé uskladnění v uzavřených originálních obalech na suchém, chladném místě (nejlépe v ledničce) při teplotě cca 4-12 °C. Skladování je možné po dobu nejvýše 6 týdnů od data výroby. Nedoporučuje se skladovat společně s chemickými přípravky na ochranu rostlin a těkavými látkami. Skladujte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Přípravek musí být použit před datem expirace.

Kompatibilita hlístic s chemickými přípravky

Bioagens jsou kompatibilní s většinou chemických hnojiv a pesticidů, kromě některých pesticidů. Bioagens je možné aplikovat min 3 dny před nebo 2 týdny po poslední aplikaci nekompatibilních produktů. Použití prostředku ve směsích s jinými přípravky nebo látkami nedoporučujeme.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s hlísticemi

Při přípravě a aplikaci dodržujte běžná hygienická a bezpečnostní opatření pro práci s biologickými přípravky na bázi makroorganismu a používejte běžné osobní ochranné pracovní prostředky. Po práci si umyjte ruce vodou a mýdlem. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte až do odložení ochranného pracovního oděvu a důkladného umytí. Přípravek Nematop neohrožuje zdraví lidí ani nepoškozuje životní prostředí.

První pomoc

Vzhledem k povaze přípravku – živému makroorganismu – nehrozí nebezpečí poškození zdraví. Nepředpokládá se alergická reakce. Projeví-li se zdravotní potíže, přetrvávají-li problémy nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety či příbalového letáku.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení