Nemamax - hubení chroustů, lalokonosců, listokazů a klikorohů - 50 milionů hlístic

Kód: 25688
1 280 Kč 1 057,85 Kč bez DPH
Vyprodáno
Položka byla vyprodána…

Biologický prostředek s živými parazitickými hlísticemi Heterorhabditis downesi napadající larvy chroustů, lalokonosců, listokazů a klikorohů. Ekologická, jednoduchá a velmi účinná ochrana pastvin a trávníků, ovocných, okrasných a lesních školek, ovocných dřevin, jahod a brambor.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Parazitické hlístice rodu Heterorhabditis downesi jsou přirozeným nepřítelem chroustů, lalokonosců, listokazů a klikorohů. Používají se k ochraně pastvin a trávníků, ovocných, okrasných a lesních školek, ovocných dřevin, jahod a brambor

Tyto parazitické hlístice aktivně vyhledávají a parazitují v larvách hostitelských druhů (chroustů, lalokonosců, listokazů a klikorohů). Infikované larvy škůdců do 1-2 týdnů po napadení se zbarví do hnědočervena a hynou. V uhynulých tělech pak probíhá vývoj další generace hlístic a díky tomuto množení v larvách škůdců je působení a ochrana dlouhodobá, čímž dochází k významné redukci škůdců.
Nemamax je efektivnější vůči larvám a kuklám, nepůsobí na dospělce.

Kdy a jak se hlístitice aplikují?

Aplikace se provádí postřikem nebo zálivkou. Podmínkou je teplota při a po aplikaci 8 - 10°C (ideální teplota 12 až 25 °C), alespoň po několik hodin denně. Při vyšších teplotách klesá účinnost nematod. Aplikujte brzy ráno nebo navečer, aby se omezil účinek tepla a přímého slunečního světla. Půda musí být při aplikaci vlhká, avšak nikoli mokrá – nematody nemohou plavat, a tudíž se nemohou pohybovat ve vodou nasáklé půdě.

Nemamax aplikujte v době výskytu škůdce nebo bezprostředně po objevení prvních larev škůdce:
- Lalokonosci – aplikace únor až květen na hibernující larvy a kukly; srpen až říjen na mladé larvy.
- Listokazi – aplikace únor až duben na mladé larvy.
- Chrousti – aplikace červen až září na mladé larvy.
- Klikoroh – aplikace únor až duben na hibernující larvy a kukly; červen až září na mladé larvy.

Dávkování: 25–50 mil jedinců/ 100 na 50 l vody

Bioagens aplikujte v co nejkratší době po doručení a použijte celý obsah balení najednou.

Informace o první pomoci:

Dodržují se běžná hygienická a bezpečnostní opatření pro práci s biologickými přípravky na bázi makroorganismů. Používejte běžné osobní ochranné pracovní prostředky. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Po práci si umyjte ruce vodou a mýdlem. Produkt neohrožuje zdraví lidí, nepoškozuje životní prostředí.

Skladování:

Je možné krátkodobé přeskladnění v uzavřených originálních obalech na suchém, chladném místě při teplotě cca 4–8 °C. Bioagens nesmí být nikdy vystaven teplotám pod bodem mrazu či nad 35°C. Skladování je možné po dobu nejvýše 6 týdnů od data výroby. Nedoporučuje se skladovat společně s chemickými přípravky ochrany rostlin a těkavými látkami. Skladujte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Přípravek musí být použit před datem exspirace.

První pomoc:

Všeobecné pokyny: vyhledání lékařského ošetření pouze přetrvávají-li zdravotní potíže
Nadýchání při aplikaci: nepředpokládá se
Zasažení kůže: zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem
Zasažení očí: vyplachujte čistou vlažnou tekoucí vodou
Náhodné požití: vypláchněte ústa vodou a vypijte sklenici vody, nevyvolávejte zvracení

Balení hlístic

50 mil

Upozornění:
Před použitím přípravku si přečtěte přiložené pokyny. Riziko za poškození vyplývající z faktorů ležících mimo dosah kontroly výrobce nebo distributora nese
spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce ani distributor neručí.

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 848/2018 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci
a označování ekologických produktů.

Nelze používat současně s toxickými chemickými postřiky.

Hlístice rozesíláme od pondělí do středy (zboží objednané ve středu po 11té hodině předáme dopravci až v pondělí).

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

Doplňkové parametry

Kategorie: Biologická ochrana
Záruka: 2 roky
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: