Fendona 6 SC 500ml Profesionální postřik na hubení hmyzu.

Kód: 13398
Profi
Značka: BASF
1 600 Kč 1 322,31 Kč bez DPH
Skladem (> 5 ks)
Můžeme doručit do:
3.7.2020

Profesionální koncentrát na hubení létajícího i lezoucího hmyzu, blech a štěnic.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tento produkt je určen pouze pro profesionální použití.Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

charakteristika přípravku Fendona® 6 SC

Účinný reziduální pyretroidní insekticid v koncentrátu proti širokému spektru lezoucího i létajícího hmyzu. Fendona® 6 SC zanechává vysoký obsah reziduí a má nízkou toxicitu pro člověka a domácí zvířata.

Postřik se používá v domácnostech, veřejných budovách včetně nemocnic, hotelů,restaurací, kuchyní a pro průmyslové podniky včetně potravinářských závodů. V drůbežárnách se používá proti červeným roztočům. Mikrokrystalické částice v kombinaci se suspenzními a disperzními látkami zajišťují dokonalé okamžité i reziduální působení, a to i proti hůře hubitelným druhům, jako jsou štěnice. Moderní formulace garantuje spolehlivé účinky při mimořádně nízkých dávkách, jednoduchou aplikaci a minimální náklady na ošetření.Fendona® 6 SC působí proti celé řadě druhů hmyzích škůdců a to jak kontaktem s přípravkem, tak jeho pozřením, a to již při použití nízkých dávek.

Použití přípravku Fendona® 6 SC

Aplikujte běžným ručním nebo mechanickým postřikovacím přístrojem nastavitelným na postřik velkými kapkami. Přidejte odpovídající objem přípravku FENDONA® 6 SC do předepsaného objemu čisté vody a protřepejte. Pokud postřik přerušíte, před opětovným použitím opět protřepejte. Aplikujte tak, aby přípravek nemohl odtéci do povrchových vod. Naneste 1 litr rozředěného přípravku na 20 m2 povrchu, na kterém se vyskytují škůdci, především do prasklin, štěrbin a za nábytek a zařízení.

Normální poměr ředění: slouží k běžnému ošetření proti lezoucímu a létajícímu hmyzu; použijte 25 ml přípravku na 5 litrů vody a aplikujte 1 litr zředěného přípravku na 20 m2 povrchu.

Speciální poměr ředění: se používá, kde je třeba provést rychlé počáteční ošetření nebo kde jsou povrchy znečištěné nebo vysoce absorpční; použijte 50 ml přípravku na 5 litrů vody a aplikujte 1 litr zředěného přípravku na 20 m2 povrchu.

Použití dle druhu škůdce:

Létající hmyz: Naneste na povrch, na který si sedá létající hmyz. Poznámka: Tento přípravek se nesmí používat proti domácím mouchám ve stájích se zvířaty s intenzivním nebo řízeným prostředím, protože by mohl způsobit poruchu řízení prostředí způsobenou odolností proti insekticidům.
Švábi a další lezoucí hmyz: Nastříkejte kolem prostupů trubek, za armatury a zařízení a pod ně. Pokud hmyz leze zvenku, nastříkejte 10 cm široký pruh jako bariéru kolem dveří, oken apod.
Roztoči (mouční červi) ve skladovacích prostorách: Pravidelně aplikujte po úklidu a před každým novým naskladněním. Postříkejte všechny svislé povrchy, například zdi, dělící příčky a sloupky, s přesahem na strop. Není nutno ošetřovat podlahu.
Červení roztoči drůbeže: Aplikujte v normálním ředícím poměru na začátku chovného cyklu před osazením klecí ptáky. Postříkejte celý povrch klecí, hnízd, bidýlek a podlah podle potřeby. Zvláštní pozornost věnujte rohům, prasklinám a štěrbinám, kde se roztoči množí. Během chovného cyklu nestříkejte přímo na ptáky.

Účínná látka

alfacypermetrin 60,0 g/l (5,8% hmot.)

Balení

500ml v plastové lahvi

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-pollu.svg

VAROVÁNÍ

Věty o nebezpečnosti:
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.Pokyny pro bezpečné zacházení (reakce):
P391 Uniklý produkt seberte.Pokyny pro bezpečné zacházení (odstraňování):
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.Označení určitých směsí (GHS):

EUH208: Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje: 1,2-BENZOISOTHIAZOL-3(2H)-ON

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Profesionální produkty na hubení štěnic
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: