STOP PES sprej přírodní repelentní sprej pro psy a kočky

Kód: 17109
198 Kč 163,64 Kč bez DPH
Skladem (> 5 ks)
Můžeme doručit do:
21.1.2020

Přírodní repelentní sprej k přímému použití slouží k ochraně proti znečišťování psy nebo kočkami na nežádoucích místech ve venkovních prostorech. Tento přípravek je čistě na rostlinné bázi, naprosto bezpečný pro zvířata a rostliny.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Jedná se o přírodní repelent ve formě spreje k přímému použití. Tento sprej vám umožňuje bojovat proti škodám způsobeným psy a kočkami v okolí vašeho bydliště a vzdaluje zvířata od míst, která chcete chránit. Přípravek je založen čistě na přírodní bázi a je naprosto bezpečný pro zvířata a rostliny. Obsahuje výtažky z Margosy, jejíž mírně sirný zápach má repelentní účinek na čich zvířat. Účinkuje po dobu 14 dní

Návod k použití

Před použitím proveďte předběžný test na malém povrchu, neboť některé materiály mohou zanechávat skvrny po přípravku. V případě potřeby, opláchněte vodou všechny skvrny po přípravku.

Přípravek se aplikuje přímým postřikem na plochu kterou chceme chránít před psy a kočkami. Před aplikaci je nutné místo důkladně vyčistit (neměli by cítit pach původního znečištění). Proveďte 5-6 postřiků, tj. zhruba 10 ml/m² přípravku. Biocidní (repelentní) účinek se projeví okamžitě.

V případě vyššího výskytu psů a koček v daném prostoru způsobujícími škody - aplikujte každé 2 dny během prvních 2 týdnů, poté 1 x za týden, nakonec 1 x každé 2 týdny.

v případě preventivní ochrany - aplikujte 1x týdně během prvních 3 týdnů, poté 1x každé 2 týdny.

Účinnost je závislá na citlivosti čichových receptorech zvířat. Při větších srážkách opakujte aplikaci znovu po dešti.

První pomoc při zasažení

Při nadýchání: odveďte postiženého na čerstvý vzduch. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Zasažené místo ihned omyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem a dobře opláchněte.
Při zasažení očí: Oči promývejte nejméně 15 minut tekoucí vlažnou vodou při násilně otevřených víčkách. Pokud postižený nosí kontaktní čočky, před vymýváním je odstraňte.
Při požití: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Skladování přípravku

Skladujte na suchých místech, chraňte před slunečním zářením.

Složení

Rostlinná báze, výtažek z Margosy 0,2 % (CAS n° 84696,25-3) 2g /lt , aromatické výtažky a esenciální oleje ze sladkého pomeranče 20g/lt, terpinolén 20g/lt a voda 820g/lt.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby

Balení

200 ml přípravku v plastovém obalu s mechanickým rozprašovačem

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-exclam.svg

VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P261 - Zamezte vdechování mlhu
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P280 - Používejte ochranné rukavice
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/…
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P501 - Odstraňte obsah/obal schválená sběrna odpadu

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Odpuzovače psů
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: