Stop-pes granulát 200 g Přírodní repelent v granulích proti znečišťování psy a kočkami

Kód: 17108
198 Kč 163,64 Kč bez DPH
Vyprodáno
Položka byla vyprodána…

Přírodní repelent napuštěný do kukuřičkého granulátu k ochraně proti zněčištění psy a kočkami, s dlouhodobým účinkem až 14 dní.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Stop-pes granulát 200g

Jedná se o přírodní repelent ve formě granulátu. Tento sprej vám umožňuje bojovat proti škodám způsobeným psy a kočkami v okolí vašeho bydliště a vzdaluje zvířata od míst, která chcete chránit. Přípravek je založen čistě na přírodní bázi a je naprosto bezpečný pro zvířata a rostliny. Obsahuje výtažky z Margosy, jejíž mírně sirný zápach má repelentní účinek na čich zvířat. Účinkuje po dobu až 14 dní. Biocidní účinek se projeví okamžitě po aplikaci.

Návod k použití Stop-pes granulát 200g

Proveďte předběžný test na malém povrchu, neboť některé materiály mohou zanechávat skvrny po přípravku. V případě potřeby, opláchnout vodou všechny skvrny po přípravku.

Aplikujte posypem přímo na místa výskytu znečisštění. Před aplikaci je nutné místo důkladně vyčistit (meměli by cítět pach původního znečištění). Posypat povrch v dávce 10 g/m².

Doba biocidního účinku:
V případě vyššího výskytu psů a koček v danném prostoru způsobujícími škody, aplikujte granulát každé 2 dny během prvních 2 týdnů, poté 1 aplikace/týden, nakonec 1 aplikace každé 2 týdny. V případě preventivní ochrany, aplikujte granulát 1x týdně během prvních 3 týdnů, poté 1 aplikace každé 2 týdny. Při větších srážkách opakujte aplikaci po dešti.

První pomoc při zasažení

Při nadýchání: odveďte postiženého na čerstvý vzduch. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Zasažené místo ihned omyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem a dobře opláchněte.
Při zasažení očí: Oči promývejte nejméně 15 minut tekoucí vlažnou vodou při násilně otevřených víčkách. Pokud postižený nosí kontaktní čočky, před vymýváním je odstraňte.
Při požití: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Skladování přípravku

Skladujte na suchých místech, chraňte před slunečním zářením.

Složení

Rostlinná báze, výtažek z Margosy 0,5 % (CAS n° 84696,25-3) 5g/kg, aromatické výtažky a esenciální oleje ze sladkého pomeranče 20g/ kg a terpinolén 20g / kg, granulát 950g/kg.
Pozor - rizikové látky: terpinolén, výtažek ze sladkého pomeranče (sweet orange)

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby

Balení

200 g přípravku v plastovém obalu

Upozornění související s bezpečností

symbol-ghs07-100x100

VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P280 - Používejte ochranné rukavice
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/…
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P501 - Odstraňte obsah/obal schválená sběrna odpadu

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Odpuzovače psů
Záruka: 2 roky
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: