Gardentop pasta 15kg Samoobslužné sáčky na hubení hlodavců

Kód: 13033
ZdarmaZdarma
gardentop pasta
3 000 Kč 2 479,34 Kč bez DPH
Vyprodáno
Položka byla vyprodána…

Účinná nástraha na krysy, hraboše, potkany, myši a další škůdce s velmi snadnou aplikací arychlým účinkem ve formě samoobslužných sáčků. Sáčky Gardentop pasta jsou pro hlodavce velmi lákavé a dobře je přijímají. Účinek nástrahy je pozvolný, ale při použití správného množství dojde k vyhubení celé místní kolonie hlodavců. Nástraha odolává vlhkosti i dalším vnějším vlivům .

Detailní informace

Detailní popis produktu

Toto balení je určeno pouze pro profesionální použití.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních. S vypracovanými pravidly pro nakládání s nebezpečnými chemickými směsmi podle zákona 258/2000 Sb. §44a. 

Podle směrnice Evropské unie č. UE 2016/1179 (IX ATP of CLP) došlo k překlasifikování dosavadních směsí, tedy přípravků. Od tohoto data budou všechny přípravky s obsahem účinné látky větším než 0,003% klasifikovány jako toxické pro reprodukci (H360D) a dostupné budou pouze pro PROFESIONÁLNÍ uživatele (tedy pro uživatele, kteří vlastní osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 nebo 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních. Vzhledem k tomu, že jsou tyto směsi klasifikovány jako toxické, je nutné, aby profesionální uživatel měl vypracována pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými směsmi podle zákona 258/2000 Sb. §44a. 

Pro neprofesionální použití máme podobné produkty a to: Kilrat sáčky a Ratimor měkká nástraha

Charakteristika přípravku

Přípravek proti hlodavcům ve formě gelu je zabalený v jednotlivých sáčcích z filtračního papíru. Červená gelová hmota uvnitř obalu je pro hlodavce velmi lákavá.Potkani, myši, hraboši, hryzci ani další škůdci neodolají. Každý sáček Gardento pasta obsahuje cca 15 g gelu s účinnou látkou Bromadiolon, která je známá jako antikoagulančí rodenticid. Tato látka snižuje srážlivost krve u škůdců. Nástraha Garden top pasta nepůsobí okamžitě po pozření, ale až po několika dnech. To jevelmi výhodné, zvláště bojujete li proti potkanům, kteří než začnou cokoli konzumovat, vyšlou své ochutnavače. Látka vyvolává u hlodavců pocit nedostatku vzduchu . Po delším čase, co ji pozřeli, vyhledávají otevřená vzdušná místa, kde dochází k jejich úhynu. I díky tomu ostatní škůdci neztratí v nástrahu důvěru a bez obavse pustí do její konzumace. Zároveň se minimalizuje riziko, že by škůdci uhynuli na špatně dostupném místě, např. za obložením a nebylo by je snadné odklidit.Sáčky Gardentop pasta jsou odolné vůči vnějším vlivům , odolávají vlhkosti i plísním, bez toho, aby ztrácely svou účinnost.

Návod k použití

Sáčky Gardentop pasta pokládejte na místa výskytu hlodavců. 5 sáčků položte v hromádce , jednotlivé hromádky umisťujte mezi sebou ve vzdálenost 2 – 10 m . Papírový obal nesundávejte, hlodavci jej sami rozkoušou. Po položení nástrahy provádějte kontrolu úbytku sáčků. Nástrahy podle potřeb doplňujte do úplného vyhynutí škůdců. Při pokládání nástrahy na krysy, potkany a další hlodavce nekuřte, nepijte ani nejezte. Při manipulaci se sáčky mějte na sobě ochranný pracovní oděv. Důležité jsou zvláště rukavice z materiálu nepropustného a odolného vůči chemikáliím. Po práci ze sebe sundejte veškerý oděv a důkladně se osprchujte.

Skladování přípravku Gardentop pasta

Sáčky Gardentop pasta uchovávejte v těsně uzavřeném obalu při běžných teplotách. Zabraňte kontaktu s mrazem . Přípravek skladujte v uzamykatelných skladech odděleně od krmiv, nápojů a potravin.

Složení

Účinnou látkou přípravku je Bromadiolon v koncentraci 0,005 %

První pomoc při zasažení

Dojde-li k vdechnutí, vyveďte postiženého na čerstvý vzduch a vyhledejte pomoc lékaře. Dostane-li se přípravek do očí, okamžitě je důkladně vyplachujte , minimálně po dobu 15 min. V případě požití vypláchněte ústa vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S sebou mějte k dispozici etiketu či bezpečnostní list. Nevyvolávejte zvracení, je-li postižený v bezvědomí. Mezi akutní opožděné symptomy a účinky patří: krvácení z nosu a dásní, krváceniny v podkoží, na sliznicích a dalších orgánech vlivem inhibitoru vitamínu K. Postižený může pociťovat celkovou únavu a může být v šoku.

Balení Gardentop pasta

Balení obsahuje 15kg nástrahy, což je asi 1000 samoobslužných sáčků

Upozornění související s bezpečností

Přípravek ani prázdné obaly z něj by se neměly dostat v žádném případě do povrchových, spodních a kanalizačních vod ani do půdy. V případě úniku kontaktujte příslušné orgány. Malé množství uniklé látky můžete likvidovat jako komunální dopad. Větší množství je nutné likvidovat jako nebezpečný odpad. Prázdné obaly nepoužívejte k jiným účelům a likvidujte je spolu s komunálním odpadem.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech.png

Označení rizik :
H360D Může poškodit plod v těle matky.
H372 Způsobuje poškození krve při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 Používejte ochranné rukavice.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Obsah/obal zlikvidujte podle místních směrnic.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Prostředky na hubení a likvidaci potkanů
Záruka: 2 roky
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: