Nástraha TRAP KILL proti všem druhům mravenců 2 ks Domečky na hubení všech druhů mravenců

Kód: 15075
169 Kč 139,67 Kč bez DPH
Vyprodáno
Položka byla vyprodána…

Nástraha ukrytá ve staničce na hubení mravenců TRAP KILL je pro mravence velmi lákavá. Proti mravencům působí po pozření i kontaktně, ale její efekt není hned znát. Ten se spustí v okamžiku, až dělnice nanosí velké množství do mraveniště a nakrmí s nimi královnu i larvy. Staničky lze umístit všude tam, kde běžné insekticidy nelze. Jejich použití je bezpečné.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Hlavní složkou nástrahy v staničkách na hubení mravenců TRAP KILL, je systémový insekticid imidalcloprid, patřící mezi neonikotinoidy, které působí na centrální nervový systém hmyzu výrazně toxičtěji než na nervovou soustavu savců. Po snědení nástrahy či při pouhém kontaktu s ní, způsobuje imidalcloprid zablokování přenosů podnětů v nervovém systému. Nástraha působí systémově , k uhynutí mravenců nedochází okamžitě, ale až po určité době. Během té doby stihnou bez podezření zkonzumovat nástrahu všichni obyvatelé mraveniště včetně zbývajících dělnic, larev a královny. Stanička na hubení mravenců je praktická a bezpečná . Díky staničce je jedovatá nástraha nedostupná pro vaše zvídavé děti i zvířecí mazlíčky. Domeček na mravence lze ji aplikovat tam, kde nelze použít klasické insekticidy , ať už z důvodu bezpečnosti či nedosažitelnosti místa.

Návod k použití staničky na hubení mravenců

Nejprve propíchněte místa, která jsou označená na okraji TRAP KILL, aby se mravenci mohli dostat dovnitř. Staničku na hubení mravenců po té umístěte v blízkosti jejich hnízda či cestiček. Při malém výskytu postačí položit jeden domeček. Je-li výskyt hmyzu větší, položte několik staniček vedle sebe ve vhodné vzdálenosti a otvory v nich udělejte větší.

Skladování přípravku TRAP KILL

Skladujte v původním obale při teplotě: +5 – 30 °C odděleně od potravin, léků, nápojů a krmiv. Vzhledem k hořlavosti přípravku, nevystavujte ho přímým slunečním paprskům ani tepelným zdrojům. Staničky na hubení mravenců uchovávejte mimo dosah dětí, nepovolaných osob a domácích zvířat.

Složení

imidacloprid: 0,5 % hm

První pomoc při zasažení

Dojde-li ke kontaktu s kůží, postižené místo důkladně omyjte vodou a mýdlem. Dostane-li se atraktant ze staničky na hubení mravenců do očí, oplachujte je velkým množstvím tekoucí vody po dobu 15 minut , po celou dobu mějte otevřené víčko. V případě požití vypláchněte ústa vodou a postiženého neprodleně doveďte k lékaři, v případě, že je plně při vědomí, nebo v situaci, kdy lékař není ihned k dispozici. Stejně postupujte v situaci, došlo-li k pozření většího množství přípravku, tedy došlo k více než k jednomu polknutí. Je-li doba po požití přípravku kratší než hodina, vyvolejte zvracení a následně navštivte lékaře a to i v případě jakýchkoli přetrvávajících obtíží.

Balení

Obsahuje 2 deratizační staničky s atraktantem

Upozornění související s bezpečností

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při manipulaci dodržujte obecná pravidla hygieny a bezpečnosti práce pro nakládání s chemickými přípravky. Při práci se staničkami na hubení hmyzu TRAP KILL mějte na sobě ochranný oděv a rukavice. Nejezte, nepijte ani nekuřte. Přípravek by neměl uniknout do oplachových vod, povrchových zdrojů vody ani dokanalizace. V případě kontaminaci půdy, pokryjte zasaženou plochu absorbujícím materiálem jako jsou piliny, vápno, cement či písek. Jakmile absorbenty nasají do sebe chemikálie, uschovejte je do uzavřených nádob a poté odstraňte v souladu s předpisy. Následně půdu důkladně opláchněte . Dojde-li k úniku většího množství, kontaktuje hasiče či jiný místně kompetentní orgán.

Expirace 15.6.2019

Věty o nebezpečnosti:
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na hubení mravenců v domácnosti (bytě, domě) a na zahradě
Záruka: 2 roky
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: